Regionaal organiseren paramedici

Paramedici maken een belangrijk onderdeel uit van de gezondheidszorg. Door de krachten te bundelen en meer samen te werken, willen we bereiken dat de paramedische zorg beter vertegenwoordigd is in gesprekken over bijvoorbeeld zorgveranderingen en besluitvorming. Hier zijn nu vooral ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars en gemeenten bij aangesloten.

De ROS’en zetten zich actief in om samenwerking tussen paramedici te stimuleren en te organiseren, oftewel de organisatiegraad te verhogen. Een hechtere en multidisciplinaire samenwerking heeft een aantal belangrijke voordelen:

• Vergroten van de invloed van paramedici in het gesprek over zorg en zorgveranderingen.
• Betere afgestemde zorg in de regio: je hebt namelijk in kaart welke specialisten er nodig zijn en wat de vraagstukken zijn. Er is dus een gezamenlijke visie op zorg in de regio.
• Gezamenlijk inkopen. Denk bijvoorbeeld ICT en scholing.
• Delen van kennis en ervaringen.

Er is veel potentieel en kennis in de paramedische zorg. Door onderling samen te werken wordt deze expertise nog beter benut.

Successen bij het organiseren van paramedici tot nu toe
We willen nog veel bereiken rondom de regionale organisatie van paramedici, maar er zijn ook al successen te vieren. In Groningen en de kop van Drenthe is bijvoorbeeld een zorggroep opgericht waarin fysiotherapeuten en diëtisten samenwerken aan een leefstijlinterventie gericht op beweging en voeding ter preventie van obesitas. Deelname wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

In Rotterdam is een paramedisch platform opgericht waarin men de landelijke paramedische zorg vertegenwoordigt en zichtbaar maakt bij stakeholders.

Het ROS-netwerk draagt bij aan deze initiatieven door bijvoorbeeld strategische advisering en ondersteuning bij het oprichten van de samenwerkingsverbanden.

Wat kan het ROS-netwerk voor u betekenen?
De ROS’en helpen bij het verder stimuleren van samenwerking in de paramedische zorg op regionaal niveau. Van het faciliteren van eerste gesprekken tot het succesvol opstarten van een samenwerkingsverband, netwerk of organisatie. De ROS’en staan klaar om te adviseren, organiseren, informeren en faciliteren.

De ROS’en zijn geen zorgaanbieder. Dit maakt hen een onafhankelijke partij. De adviseurs zijn experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en bouwen van samenwerkingsverbanden.

Meer weten over hoe het ROS-netwerk u kan helpen bij de regionale organisatie van paramedici? Neem dan contact met ons op.

Organisatiegraad Paramedische Zorg
Het ROS-netwerk is partner van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg. Dit programma komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022. Hierin is afgesproken de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen. Dit gebeurt door nieuwe samenwerkingen op te zetten en bestaande samenwerkingen te professionaliseren. Het programma biedt volop kans om ervaringen uit te wisselen met andere netwerken en samenwerkingsverbanden van paramedici.

Wat er bijvoorbeeld georganiseerd wordt:
• Dialoogsessies voor het verkennen van paramedische samenwerking in de regio.
• Themabijeenkomsten waarin geadviseerd wordt over visievorming, hoe aan te sluiten bij belangrijke stakeholders en wat er nodig is om regionaal en lokaal te organiseren.
• Begeleiding van ervaren ROS-adviseurs in het organiseren van samenwerking. Zelf het wiel uitvinden is dus niet nodig.
• Platform “Samen sterk in de regio” met tools, zoals voorbeeldstatuten en financiële tips.
Kortom: de ROS’en versterken de organisatiekracht. Zij adviseren met teams en zorgen samen voor een vloeiend contact tussen de vertegenwoordigers van beroepsgroep en de achterban. Het programma verhoogt nu in vijftien regio’s de organisatiegraad van paramedici.

Een onderdeel van het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg is het platform ‘Samen sterk in de regio’. Dit is dé plek om in contact te komen, informatie te delen en kennis op te doen met andere paramedici. Alle paramedici in Nederland kunnen zich aanmelden voor het platform.

Contactpersoon
Bent u een landelijke zorgorganisatie en wilt u meer weten over Organisatiegraad Paramedische Zorg, neem dan contact op met Hinda Stegeman, directeur-bestuurder Zorgadvies Groningen.

 

 

Meer weten?

Meer weten over hoe het ROS-netwerk u kan helpen bij de regionale organisatie van paramedici? Neem contact op met Hinda Stegeman, directeur-bestuurder Zorgadvies Groningen.

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl