Ouderen

Wanneer mensen ouder worden, raken er meer personen betrokken bij hun ondersteuning en zorg : huisartsen, wijkverpleegkundigen, paramedici, welzijns- en thuiszorgmedewerkers en ook vrijwilligers en mantelzorgers. Om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van ondersteuning en zorg , is het belangrijk dat partijen domeinoverstijgend samenwerken.

ROS’en begeleiden organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning en zorg voor ouderen op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau. Hierbij zetten de ROS’en sterk in op samenwerken en verbinden in de rol van programmamanager, projectleider of inhoudelijk adviseur.

Het ROS-netwerk deelt kennis, ervaringen en geleerde lessen uit projecten, programma’s en andere activiteiten die in de regio’s plaatsvinden met elkaar en met lokale, regionale en landelijke partijen. Dit gaat bijvoorbeeld over:
• Passende zorg (o.a. zorg op de juiste plek)
• Actief betrekken van de ouderen en hun mantelzorgers
• Langer zelfstandig wonen
• Preventie, o.a. veilig bewegen, voorkomen van vallen, aandacht voor (onder)voeding
• Samenwerking rondom ouderen: regionaal, lokaal, in wijken
• Toegang tot zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld migranten
• Digitale zorg, communicatieplatforms en digitale gegevensuitwisseling
• Vroegsignalering
• Acute zorg voor ouderen
• Dementie
• Palliatieve zorg

Successen rondom het thema ‘Ouderen’ tot nu toe
Het ROS-netwerk is als één van de partners nauw betrokken bij het consortium BeterOud. Het consortium heeft de ambitie om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning.

Het consortium heeft een agenderende, verbindende en inspirerende rol. Het ROS-netwerk adviseert onder andere over de thema’s vroegsignalering, preventie en transmurale zorgbrug en geeft mede vorm aan het proces van het programma en de organisatie van landelijke en regionale bijeenkomsten.

Als lid van het consortium werkte het ROS-netwerk mee aan de vormgeving, organisatie en rapportage van de werkplaats ‘veilige mobiliteit’. Met als resultaat het ‘Adviesrapport Veilige mobiliteit voor ouderen’ , de notitie ‘kantelmomenten veilige mobiliteit ouderen’ en de ontwikkeling van de gesprekskaarten over veilig mobiel blijven, nu en in de toekomst.

Ook verzorgt het ROS-netwerk jaarlijks workshops tijdens het landelijk Congres Nieuwe generatie ouderen om anderen te inspireren over een succesvolle aanpak of programma
Het ROS-netwerk is partner van het partnernetwerk ondervoeding ouderen het Kenniscentrum Ondervoeding. Ook is samen met het kenniscentrum in de gemeente Rotterdam en in de regio Zwolle-Apeldoorn gewerkt aan een betere signalering, verwijzing en behandeling van ondervoeding bij ouderen. De ROS’en Samergo en Proscoop begeleidden dit traject en zorgen voor de borging ervan.

Verder is het ROS-netwerk coördinator van het Netwerkbureau Langer Thuis. Hier kunnen professionals terecht met vragen over regionale samenwerking op het gebied van ouderen. Het netwerkbureau werkt samen met het ministerie van VWS, ZonMw, InEen en RIVM aan het inzichtelijk maken van netwerken rondom ouderen en adviseert bij de verbetering van deze netwerksamenwerking.

Wat kan het ROS-netwerk voor u betekenen?
In het ROS-netwerk brengen de verschillende ROS’en kennis en ervaringen samen om zo goede voorbeelden en geleerde lessen ook elders te kunnen toepassen en niet het wiel opnieuw uit te vinden. Wij kunnen u in contact brengen met initiatieven in andere regio’s om u verder op weg te helpen. Ook kunnen via wij het ROS-netwerk nieuwe initiatieven in pilotregio’s of landelijk oppakken. Een voorbeeld daarvan is de aanpak van ondervoeding (zie hierboven).

Het ROS-netwerk werkt samen met landelijke partijen zoals InEen, consortium BeterOud, VWS, Laego, LHV, V&VN, RIVM, Vilans en ZonMw.

Contactpersoon
Bent u een landelijke organisatie en wilt u meer weten over wat het ROS-netwerk of een ROS voor u kan doen op het gebied van het thema ouderen? Neem dan contact op met Anita Lahuis, coördinator van het ROS netwerk ouderen en adviseur bij Proscoop.

Wilt u weten wat er in uw regio gebeurt op het gebied van ouderen? Neem dan contact op met de ROS uit uw werkgebied. 

 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl