Oncologiezorg

Als mensen de diagnose kanker krijgen staan ze aan het begin van wat we een patiëntreis noemen. Ze krijgen te maken met huisartsen, oncologen, fysiotherapeuten, informele zorg en soms ook palliatieve zorg. Hoe beter alle zorgverleners samenwerken, hoe beter dat is voor de patiënt. Zo vallen er geen gaten en wordt overlap voorkomen. Een oncologiezorgnetwerk verbindt zorgverleners aan elkaar en zorgt daarmee voor goede onderlinge afstemming.

Successen met oncologiezorgnetwerken tot nu toe
In verschillende regio’s begeleiden en adviseren de ROS’en van het ROS-netwerk bij beginnende en bestaande zorgnetwerken. We zetten een aantal voorbeelden van succesvolle ondersteuning op een rij:

  • De zorgnetwerken Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg in de eerste lijn en Netwerk Oncologische Revalidatie Almere die zijn opgezet door Elaa.  
  • Oncologie zorgnetwerken in onder meer in de regio's Eemland (OncoLokaal), Zuidoost-Utrecht en Noordwest-Veluwe (Onco in Balans). ROS Raedelijn ondersteunt hen in het actief betrekken van ervaringsdeskundigen, samenwerking tussen formele en informele zorg, vergroten van kennis via scholingen, inzicht in aanbod aan zorg en ondersteuning in de regio via een website/sociale kaart en psychosociale zorg.
  • Proscoop zette samen met IKNL en regionale partners ongeveer 30 lokale en regionale netwerken opgezet in het werkgebied van Proscoop.
  • ROS Robuust heeft het netwerk ISOZzon opgezet en verbindt de oncologiezorgnetwerken in de regio’s aan elkaar. Het samenwerkingsverband van de ROS’en in Nederland startte in 2021 een ROS-Netwerk Coalitie Oncologische zorg. Hierin wordt onder meer kennis en ervaring uitgewisseld en wordt gewerkt aan opschaling van de professionaliseren de aanpak. Het doel: landelijke dekking van oncologie zorgnetwerken. In de coalitie wordt samengewerkt met landelijke partner Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL).

Wat kan het ROS-netwerk voor u betekenen?
Het ROS-netwerk begeleidt en adviseert u bij het opzetten van een oncologiezorgnetwerk. Dit is een netwerk van zorgverleners die betrokken zijn tijdens en na de behandeling van kanker. Door dit netwerk is de zorg beter op elkaar afgestemd. Het ROS-netwerk heeft veel kennis van vraagstukken op het gebied van regie, communicatie, beleving van de patiënt en nazorg. Deze kennis passen de adviseurs toe in het samenbrengen van partijen en de opzet van een oncologie zorgnetwerk. De patiënt zelf wordt altijd actief betrokken. 

Contactpersoon
Bent u verantwoordelijk voor informele of eerstelijns zorg rondom oncologie en wilt u meer weten over het opzetten van een oncologie zorgnetwerk? Neem dan contact op met Arie Jongejan, directeur-bestuurder van Proscoop.

 

Meer weten?
Neem dan gerust contact op met Frank Carlebur of de ROS in uw eigen regio. 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl