Zorg voor ouder en kind


In de zorg voor ouder en kind werken veel zorgaanbieders intensief samen: ziekenhuizen, verloskundigen, huisartsen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg, gemeenten/ sociaal domein. Integrale samenwerking in de geboortezorg is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Samen wordt er gewerkt aan een gezonde start voor kinderen: van (anti)conceptie tot en met de eerste bepalende 1000 dagen.

Toch ligt er nog steeds een grote uitdaging om kinderen gezond op te laten groeien en ouders die dat nodig hebben te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en veerkracht. Voor een goede gezondheid van toekomstige inwoners is investeren in preventie, sociale verloskunde en het verder terugbrengen van gezondheidsverschillen noodzakelijk.

Voorbeelden van zorg voor ouder en kind
De ROS’en zijn op verschillende plekken nauw betrokken bij de regionale en lokale ontwikkeling en inrichting van de zorg voor ouder en kind. Zo werken de ROS’en succesvol samen met de betrokken partijen aan vermindering van capaciteitsproblemen, verbetering van cliëntparticipatie, zorgpaden voor vroegsignalering en multidisciplinaire samenwerking waarin onder meer geboortezorg en sociaal domein samenwerken.

Begeleiding ROS'en bij programma Kansrijke Start
Dit landelijke actieprogramma heeft als doel kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven een zo goed mogelijke start te geven. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt namelijk een belangrijke voorspeller te zijn van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Het actieprogramma valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. De ROS’en zijn regiobreed en in de gemeenten betrokken om samen met de organisaties van dit programma een succes te maken.

Binnen Kansrijke Start zijn verschillende projecten gestart, zoals Nu Niet Zwanger, Voorzorg, CenteringZorg, Beter signaleren en Prenataal huisbezoek. Nu Niet Zwanger is een programma dat kwetsbare (potentiële) ouders helpt om de regie te nemen over hun kinderwens. CenteringZorg is een vorm van groepsbegeleiding van zwangeren naar de bevalling toe. Een belangrijk onderdeel is het trainen van professionals om zorgwekkende signalen in gesprekken op te vangen. De samenwerking tussen sociaal- en medisch domein is vervolgens belangrijk voor de juiste opvolging van het signaal.

Begeleiding ROS'en bij programma Babyconnect
Ook Babyconnect is een programma dat door de ROS’en wordt begeleid en geïmplementeerd. Bij een zwangerschap zijn er veel zorgcontacten; verloskundige, kraamzorg, huisarts, gynaecoloog. Babyconnect zorgt voor een betere informatie-uitwisseling tussen patiënt en cliënt én tussen professionals in de geboortezorg. Zo werken we toe naar een situatie waarbij iedereen op het juiste moment over de juiste informatie beschikt. Hierdoor is er naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. De cliënt heeft meer regie en het is duidelijker welke zorg er nodig is.

Wat kan het ROS-netwerk voor u betekenen?
De ROS’en verbinden regionaal alle partijen in de geboortezorg en sociaal domein met elkaar en versterken de samenwerking. Zij zorgen ervoor dat u aan tafel komt bij de juiste mensen en adviseren en begeleiden bij de complexe veranderopgave in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein. De adviseurs kennen de regio goed, maar ook de vraagstukken van de geboortezorg en denken vanuit die expertise proactief mee.

De ROS’en kunnen u bijvoorbeeld helpen aan te sluiten bij programma’s als Kansrijke Start en Babyconnect. Ook bij het opstarten van leernetwerken, scholingen, lokale en regionale coalities en nieuwe interventies begeleiden ze. Het ROS-netwerk ondersteunt bij de samenwerking: van eerste verkenning van een maatschappelijke of organisatorische vraag tot aan bestuurlijke regie. De ROS-adviseurs zijn projectleider, aanjager, verkenner, adviseur of procesbegeleider. Zij zijn altijd verbindend, onafhankelijk en thuis in de regio.

Contactpersoon
Bent u zorgprofessional in de zorg voor ouder en kind en wilt u weten wat het ROS-netwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met uw eigen ROS of Roelinda Bos, voorzitter landelijke coalitie Ouder en kind.

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl