Over het ROS-netwerk

Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). We adviseren en begeleiden in de eigen regio's de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijken. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel om mensen zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden.

De kracht van de regio

Als ROS weten we goed wat er speelt op regionaal en lokaal niveau. Zo sluiten we aan bij de schaal waarop veranderingen in de gezondheidszorg gerealiseerd moeten worden en
waarop afspraken met lokale en regionale partijen worden gemaakt. Elke ROS is aanspreekbaar op het ontwikkelen van geïntegreerde eerstelijnszorg in de regio.

Van data naar doen

De ROS’en analyseren en monitoren hun werkgebied van wijk tot regio. Daardoor hebben we de vraagstukken binnen een populatie goed in beeld en gaan we met organisaties in gesprek om samen gerichter oplossingen te vinden. De gekozen interventies onderbouwen we met effectmetingen.

Programmamanager, adviseur én initiatiefnemer

We praten niet alleen over hoe het zou moeten werken, maar zorgen ook dat het werkt. Dat doen wij samen met de juiste partijen. De ROS’en initiëren en faciliteren netwerken,
bouwen aan gezamenlijke ambities en partnerschap en ondersteunen de implementatie van projecten.

Vanuit onze maatschappelijke opgave en onafhankelijke positie richten we ons primair op het begeleiden van eerstelijnszorgorganisaties en hun netwerk bij de gezamenlijke regionale en lokale veranderopgave in de gezondheidszorg. Afhankelijk van de vraag fungeren we als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager.

Expertise

Wij kennen niet alleen de regionale en lokale context, de professionals, organisaties en
netwerkwerken, we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken we over een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en in het bouwen van samenwerkingsverbanden. Vanuit onze maatschappelijke opdracht dagen we partijen uit om buiten de eigen kaders te denken, leveren we inhoudelijke kennis en visie en tonen ondernemerschap.

Landelijke rol

Kennisdeling vinden we heel belangrijk. We staan immers met elkaar voor grote uitdagingen. De kennis die wij als ROS’en in de regio opdoen, delen we continue
met de andere ROS’en en regionale en landelijke partijen. Zo komt regionale informatie ook op de landelijke discussietafels. Natuurlijk zijn we collectief aanspreekbaar voor landelijke vraagstukken die een regionale uitwerking vragen. Zo dragen we gericht bij aan het duiden van ontwikkelingen en de vertaling ervan naar de regio.

Kom verder

Benieuwd naar wat wij als ROS’en voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met de ROS in uw regio. 


ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl