Over het ROS-netwerk

Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van alle 15 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). We adviseren en begeleiden in de eigen regio's de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijken. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel om mensen zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden.

Onze rol binnen de gezondheidszorg

Met de transities in de zorg neemt ook de complexiteit van de vraagstukken toe. Dit betekent een sterk veranderende opgave voor zorgprofessionals, gemeenten/overheid en alle andere zorg- en welzijnsorganisaties. Partijen hebben elkaar nodig. Niet alleen binnen de eerste lijn, maar juist over de domeinen heen. Met een groot belang voor de inwoners, die in deze samenwerking centraal staan.
Onze dienstverlening sluit aan bij deze ontwikkelingen en breidt uit richting grotere, complexere strategische vraagstukken, projecten en programma’s. Tevens worden wij als netwerk vanwege onze positie, kennis, expertise en regionale verankering steeds meer gevraagd als sparringpartner voor het meedenken of opstellen van landelijk beleid.

We begeleiden, ontwerpen en onderzoeken veranderprocessen in de organisatie van zorg. Dat doen we vanuit verschillende rollen op lokaal en regionaal niveau. We hebben uitstekende kennis van de eerste lijn en weten wat er speelt in onze regio's. Samen met de eerste lijn en andere betrokkenen zetten wij ons in om de zorg en ondersteuning van bewoners slimmer en efficiënter te organiseren. We treden hierbij op als onafhankelijke regionale partner.

Werken aan samenwerkings- en organisatievraagstukken

De ROS’en adviseren en begeleiden vanuit hun onafhankelijke positie bij regionale en gebiedsgerichte samenwerking in en met de eerstelijnszorg. In samenwerking met professionals uit de eerste lijn, tweede lijn, het sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten. Afgestemd op het vraagstuk zetten we ons in als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager.

We zetten ons in voor samenwerking, zodat partijen elkaar weten te vinden, cultuurverschillen kunnen overbruggen en goed met elkaar kunnen (gaan) samenwerken. Waar mogelijk stimuleren we goede ideeën uit het veld en regionale innovatie. 

Daarnaast werken ROS’en actief samen met landelijke, regionale en lokale partners voor het realiseren van gezonde wijken. Met brancheorganisaties, patiëntenorganisaties, kennisinstituten, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Vanuit het landelijk ROS-netwerk werken de ROS’en actief samen met landelijke, regionale en lokale partners voor het realiseren van gezonde wijken. Denk bijvoorbeeld aan patiëntenorganisaties, kennisinstituten, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars.

Landelijke kennisdeling

Als netwerk wisselen we ook kennis en ervaring uit voor regionale samenwerking aan veranderingen in de zorg op onderwerpen, zoals zelfmanagement, wijkgericht werken, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgthema’s. De ROS’en zijn aangesloten bij InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.

Onze maatschappelijke opdracht

Voor de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken, ontvangen ROS’en financiering vanuit het beleid van het ministerie van VWS. De preferente zorgverzekeraar zorgt voor een vergoeding aan de ROS per inwoner op basis van premiegelden van verzekerden. De ROS’en hebben hiermee regionaal de taak om de implementatie van vernieuwingen te ondersteunen, de eerste lijn te versterken en innovatie te stimuleren.

Het ontstaan in een notendop 

In 2005 is door het ministerie van VWS de oprichting van ROS’en mogelijk gemaakt om een
duidelijker onderscheid aan te brengen tussen belangenbehartiging en ondersteuning. Hierbij kwam ook de ‘multidisciplinaire samenwerking’ centraal te staan. Voor deze maatschappelijk opdracht ontvangen ROS’en financiering vanuit de 'Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling' van de Nederlandse Zorgautoriteit. De ROS’en hebben hiermee regionaal de taak om vernieuwingen te begeleiden, de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren.

Vanaf de start zijn de ROS’en bezig met verandering, vernieuwing en samenwerking. Proactief, doelgericht, bevlogen en bekwaam. De ROS’en voelen zich thuis in de turbulentie van de gezondheidszorg en hebben zich verenigd in het landelijk ROS-netwerk voor nog meer uitwisseling en daadkracht.

 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
055 – 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
038 – 455 7080
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl