Data en informatiemanagement

Hoe ziet de populatie in onze wijk er eigenlijk uit? Welke zorgvraag en ondersteuningsbehoefte zien we op ons afkomen? Hoe kunnen we data uit verschillende bronnen en organisaties met elkaar combineren? De vragen rondom het gebruik van (big) data in en rondom de gezondheidszorg nemen in snel tempo toe. Maar om welke data gaat het dan? Wat zijn relevante bronnen? Hoe kunnen we informatie interpreteren? En hoe maken we van data betekenisvolle informatie?

Gedegen beleid en verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis. Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. Dit vormt een startpunt voor samenwerking om gezamenlijk verbeteringen en innovaties uit te voeren.  

d3_logo.pngD3: informatiemanagement vanuit de ROS'en

De ROS’en hebben D3 (de nieuwe organisatienaam van CBB) opgericht om te voorzien in lokale databehoeften op het gebied van gezondheid en zorg. D3 ondersteunt informatiemanagement van de ROS-organisaties in de eerstelijnszorg en over de domeinen heen (sociaal domein, nulde lijn, tweede lijn). Daarbij staat een wijkgerichte en populatiegerichte aanpak centraal. In deze aanpak wordt gebruikgemaakt van de methode ‘data, dialoog, doen’.  Een methode die bijdraagt aan goede zorg en gezondheid dichtbij en aan een goede samenwerking tussen organisaties.

D3 fungeert als kenniscentrum en aanjager van vernieuwing en helpt de ROS’en informatiemanagement professioneel toe te passen in zorgprojecten en -programma’s.

Praktijkvoorbeelden
Onder programma's vindt u op deze website tal van praktijkvoorbeelden.


Voorbeelden publicaties van de ROS'en:

 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl