Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ

Het aantal mensen met psychische klachten neemt in Nederland al jaren toe. Onder meer door deze toename komen de kwaliteit en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg onder de druk te staan en lopen de wachttijden op. Het is daarom belangrijk dat de eerste en tweede lijn, ervaringsdeskundigen en het sociaal domein samenwerken om mensen vroegtijdig hulp op de juiste plek te bieden. Hier ondersteunen de ROS’en bij. ROS-adviseurs zijn betrokken bij de aanpak van wachttijdenproblematiek, maar bijvoorbeeld ook bij vroegsignalering en organiseren van samenwerking tussen verschillende zorgpartijen én de patiënt.

Voorbeelden samenwerking geestelijke gezondheidszorg
Door heel Nederland zijn er initiatieven waarbinnen wordt gewerkt aan samenwerking, juiste zorg op de juiste plek en verkorten van wachttijden. Hierbij zijn verschillende ROS’en uit het ROS-netwerk betrokken als bijvoorbeeld adviseur, projectcoördinator of facilitator.

Voorbeelden hiervan zijn:

·        Pilot terugdringen GGZ-wachttijden succesvol (ROS Proscoop)

·        GGZ: samenwerkingsafspraken eerste lijn en sociaal domein (ROS Raedelijn)

·        GGZ-aanbieders werken samen aan het terugdringen van wachttijden (ROS Mura)

·        Netwerk Next; netwerkorganisatie in de GGZ (ROS Reos)

·        Samenwerking huisartsen en GGZ Friesland (ROS Friesland)

·        Rotterdam: versneller GGZ-wachtlijsten (ROS Samergo)

Wat kan het ROS-netwerk voor u betekenen?
Het ROS-netwerk helpt u om de samenwerking in de zorgketen te verbeteren en de GGZ zorg anders te organiseren, waardoor de toegankelijkheid verbetert. Zo krijgen zorgverleners en patiënten scherper waar zij voor welke hulp terecht kunnen. We adviseren, coördineren en faciliteren samenwerkingsverbanden tussen ervaringsdeskundigen, sociaal domein, eerstelijnszorg en GGZ-aanbieders.

Hierbij zetten we in op regionale samenwerking zoals samenwerkingscoalities en netwerken. Binnen deze netwerken geven we vorm aan een regionale beroepsgroepoverstijgende aanpak van onder meer de wachttijden. Dit doen we door instroom naar de GGZ te verminderen, doorstroom te verbeteren en uitstroom uit de GGZ te bevorderen.

Contactpersoon
Wilt u weten wat het ROS-netwerk voor u kan doen bij vraagstukken rondom GGZ? Neem dan contact op Rianne Runhaar, coördinator van het ROS-netwerk GGZ en adviseur bij Proscoop.

 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl