Interview met Hans Nijhoff, voorzitter van Paramedie netwerk Apeldoorn Zutphen en omgeving (PAZeo)

23 april 2024
Regionale samenwerking tussen eerste lijn

In de regio Apeldoorn Zutphen zijn zeven beroepsgroepen uit de eerstelijns paramedie verenigt in de coöperatie PAZeo (Paramedie netwerk Apeldoorn Zutphen en omgeving). Aan het woord is Hans Nijhoff, voorzitter van het netwerk.

“Paramedische beroepsgroepen hebben na een verkenning besloten om samen een netwerk te gaan vormen. Een klein jaar geleden ben ik benaderd met de vraag of ik voorzitter zou willen zijn van dit netwerk.

Ik heb zelf een achtergrond in de fysiotherapie en pakte daar ook bestuurlijke zaken op. De laatste acht jaar heb ik mij bezig gehouden met het organisatorisch begeleiden van diverse ketens in de zorg. Ik was eigenlijk bezig mijn werkzaamheden af te bouwen, maar toen deze vraag op mijn pad kwam kon ik niet anders dan ‘ja’ zeggen. Ik heb nu het voorrecht om deze groep professionals aan te sturen en samen te werken aan een mooie en noodzakelijke beweging in onze regio.”

IMG_3127_Hans-Nijhoff_website.jpg

Kennismaken en onderling contact
PAZeo kent een dagelijks bestuur van drie personen. Zij overleggen wekelijks met elkaar. Daarnaast kent het bestuur leden uit de verschillende beroepsgroepen. Per groep zijn dit er twee, een uit Apeldoorn en een uit Zutphen. In grotere overleggen sluit altijd een van hen aan en hebben zij als buddy de taak om de collega uit de andere regio op de hoogte te houden.  

Hans: “We zijn onze samenwerking gestart met kennis maken en te vertellen wat je precies doet. Daarbij bleek dat het lang niet altijd helder was wat de mogelijkheden van elke discipline waren. Het resultaat is dat we elkaar onderling nog beter weten te vinden. Natuurlijk werd al wel onderling samengewerkt, maar nog niet zo gestructureerd als nu. Naast onze overleggen communiceren we onderling met behulp van nieuwsbrieven en weten we elkaar gemakkelijk te vinden via bijvoorbeeld WhatsApp.”

Samen voor een duurzaam gezonde regio
Samenwerking tussen alle zorgprofessionals in de regio krijgt steeds meer nadruk, zeker met het verschijnen van het Integraal Zorgakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Om ervoor te zorgen dat ook de paramedici op een goede manier aan tafel zitten, is een samenwerking van deze beroepsgroepen een must.

Hans: “De groep paramedici zijn dermate groot en verspreid, maar door dit te clusteren kunnen we een duidelijk aanspreekpunt zijn en ook onze verantwoordelijkheid nemen in de zorgtransitie en de vraagstukken die dit met zich meebrengt. Willen we met elkaar de hoge standaard van zorg en welzijn kunnen borgen, dan moeten er goede afspraken worden gemaakt en is ook participatie van de inwoner nodig. PAZeo wil een rol spelen in zorg en dienstverlening.  Dat dit domeinoverstijgend is geworden, vind ik heel belangrijk.”

ROS van toegevoegde waarde
Proscoop-adviseurs Anita Lahuis en Esmay Vos zijn betrokken bij het verenigen van de verschillende beroepsgroepen in het kader van het landelijke programma Organisatiegraad Paramedische Zorg.

Hans: “In mijn carrière heb ik al eerder met de ROS’en te maken gehad. Ik was blij verrast met de voortvarende aanpak van de ROS in dit traject. Proscoop was echt de stuwende kracht om dit samen voor elkaar te krijgen. Anita en Esmay wisten het iedere keer naar het juiste niveau te tillen en de juiste vragen te stellen: wat willen jullie bereiken? Waar willen jullie naar toe? Als het gesprek niet meer ging over het gezamenlijk belang, dan konden zij dit goed benoemen en het terugbrengen. Ook het managen van verwachtingen (‘Dat doet de ROS toch ook even wel?’) lukt goed, al is dat soms best lastig. Toen het netwerk voldoende stond, wisten Anita en Esmay op het juiste moment een stap achteruit te zetten.”

Hans sluit af: “We zijn absoluut tevreden over de manier waarop dit is gegaan. Als zij dit niet op deze manier hadden gedaan, dan was deze samenwerking niet geslaagd. Daar mogen ze best trots op zijn!”

Op de juiste plekken aan tafel
Begin 2024 werden de beroepsgroepen officieel verenigd in de coöperatie PAZeo. Inmiddels is ook hun website live. PAZeo zit op dit moment op verschillende plekken aan tafel en is een gesprekspartner als het gaat om bijvoorbeeld de verschillende ketenaanpakken zoals valpreventie, Gecombineerde Leefstijl Interventie en Kinderen met overgewicht en obesitas. Daarnaast is er een sociale kaart over het aanbod van paramedici in ontwikkeling voor de regio Apeldoorn Zutphen en is PAZEO betrokken bij de versterking van de eerstelijnszorg in de regio.

Hans: “We maken mooie stappen samen, op weg naar een duurzaam gezonde regio. We zoeken meer de samenwerking met andere eerstelijns professionals en het sociaal domein. En als ik ergens tegen aanloop, neem ik nog graag even contact op de ROS. Want samenwerking werkt!”

Lees ook interviews over andere paramedische netwerken:

Wilt u meer weten over begeleiding van de ROS'en bij netwerkvorming voor paramedici?

Lees Regionaal organiseren paramedici.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl