Hinda Stegeman en Paulien den Arend over organisatiegraad Paramedici in de regio Groningen

23 april 2024
Regionale samenwerking tussen eerste lijn

‘Om bij te dragen aan de opdracht 'Passende Zorg’ is het belangrijk dat zorgverleners beter gaan samenwerken’, vertelt Hinda Stegeman, bestuurder van ROS Zorgadvies Groningen. De oprichting van de Regionale Organisatie Paramedici Noord Nederland (ROEPNN) in 2022 is een stap waar voorzitter Marja Mulder en Hinda Stegeman en Paulien den Arend van Zorgadvies Groningen erg trots op zijn.

Hinda-en-Paulien_website.jpg

Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg
Eerstelijnszorgprofessionals samenbrengen is een doelstelling uit het Programma  Organisatiegraad Paramedische Zorg. Dit programma komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022. En als trekker van dit programma vanuit haar rol bij het ROS-Netwerk, is Hinda Stegeman erg content met ROEPNN. Ze is immers mede verantwoordelijk dat paramedici in de verschillende regio’s met deze opdracht aan de slag gaan. ‘Het is echt mooi dat een thema dat landelijk hoog op de agenda’s staat, zo voortvarend is opgepakt door paramedici uit Groningen en adviseurs van Zorgadvies Groningen’.

Wat is ROEPNN
ROEPNN is een initiatief van Fysio Ketenzorg Groningen en Diëtisten Coöperatie Groningen. Het is een zorggroep die de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in Groningen en de kop van Drenthe inkoopt via de zorgverzekeraars. Diëtisten en fysiotherapeuten met leefstijlcoachaantekening en leefstijlcoaches profiteren van de samenwerking.

"Op dit moment kijken we of we de georganiseerde logopedisten en andere disciplines kunnen toevoegen", licht Paulien den Arend van Zorgadvies Groningen toe. "Zodat ROEPNN een zorggroep wordt voor alle paramedici in Groningen, dat is het uiteindelijke doel."

Groepen bij elkaar krijgen
"Wat meegeholpen heeft om tot ROEPNN te komen, is dat zowel de fysiotherapeuten als de diëtisten al een coöperatie hadden. En dat deze twee al in samenwerking met Menzis aan het onderzoeken waren hoe de GLI uitgerold kon worden in de regio", stelt Hinda. Beide coöperaties besloten dat samen te doen. De rol van Zorgadvies Groningen ging in het begin vooral over de ondersteuning en uitwerking van de vraag ‘waar staan we voor? en ‘hoe gaan we samenwerken?’. Bij de begeleiding van de opzet van ROEPNN hebben we samengewerkt met de beide beroepsorganisaties. Met name de regioadviseur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft zich bezig gehouden met de bedrijfsmatige ondersteuning van ROEPNN.

De meerwaarde van Zorgadvies Groningen
"Als onafhankelijke netwerkregisseur weten wij hoe je de intentie om samen te werken, het beste kunt aanvliegen. Hoe je moet besturen. We weten wat er regionaal en landelijk allemaal speelt en wie belangrijke stakeholders zijn", aldus Paulien, "Het wiel zelf uitvinden is echt overbodig." Ze geeft verder aan dat met name de onafhankelijke rol goed uitpakt: "In mijn rol als neutrale adviseur kan ik gemakkelijker ingewikkelde of zelfs gevoelige onderwerpen aankaarten. Dat maakt dat alles bespreekbaar is en dus ter tafel komt."

Marja Mulder, fysiotherapeut, leefstijlcoach en voorzitter ROEPNN: "Via ROEPNN zijn we beter zichtbaar voor regionale samenwerkingspartners, zoals de Groninger ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzekeraars en de huisartsen coöperatie."

"ROEPNN doet inmiddels mee bij belangrijke thema’s in Groningen", vult Hinda aan. ‘Ze hebben echt positie ingenomen, bijvoorbeeld bij Gezond Groningen en zitten aan tafel bij belangrijke thema’s als valpreventie of overgewicht bij kinderen."

Marja-Mulder_-Groningen.png

Marja Mulder, fysiotherapeut, leefstijlcoach en voorzitter ROEPNN: "Via ROEPNN zijn we beter zichtbaar voor regionale samenwerkingspartners, zoals de Groninger ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzekeraars en de huisartsen coöperatie. We hadden deze mooie en belangrijke stappen richting passende zorg nooit kunnen zetten zonder ondersteuning van Zorgadvies Groningen, de Groninger Diëtisten Coöperatie en de Fysioketenzorg Noord. Zorgadvies Groningen ondersteunt ons nu bij het voeren van verkennende gesprekken met GROLOCO, de Groningse logopedisten coöperatie."

Opdracht afgerond?
"Nee, wat Zorgadvies Groningen betreft niet. We zijn blij met het resultaat tot nu toe, maar zien ook graag nog meer groepen aangehaakt", vertelt Paulien. "Afgelopen jaar hebben we geholpen bij het zich organiseren van de logopedisten. Momenteel begeleiden we het gesprek van de regionale logopedisten coöperatie (GroLoCo) met zorggroep ROEPNN over hoe een samenwerking eruit kan zien. Dit jaar gaan wij in gesprek met de ergotherapeuten en oefentherapeuten over hun organisatiegraad. Niet iedereen is zo georganiseerd als de fysiotherapeuten. Dat zou misschien eerst moeten gebeuren. Mocht die vraag er komen, dan pakken wij van Zorgadvies Groningen die graag op."

Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg verhoogt nu in 19 regio’s, waaronder dus Groningen, de organisatiegraad van paramedici. Het ROS-Netwerk heeft van het programma de vraag gekregen om de komende maanden nog 6 regio’s te begeleiden.

Lees ook andere interviews over paramedische netwerken:

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl