Proscoop Inspiratietour; dit doen we nóg een keer!

Proscoop Inspiratietour; dit doen we nóg een keer!

29 april 2019
Gebiedsgericht werken, Geboortezorg, Persoonsgerichte zorg, Populatiegerichte zorg, Positieve Gezondheid, Preventie, Regionale samenwerking met sociaal domein

Na het succes van de eerste inspiratietour in het najaar van 2018 heeft Proscoop een tweede inspiratietour georganiseerd. Op donderdag 4 april vertrok er opnieuw een bus met 35 zorgprofessionals uit verschillende domeinen op zoek naar inspiratie. 

De eerste stop is bij het Medisch Spectrum Centrum in Meppel. Hayat el Mahjoubi is kwartiermaker voor De Geweldige Wijk in Meppel en vertelt ons meer over het programma gericht op gezinnen met een kleine beurs. Met behulp van een app is het voor hen mogelijk een vraag te stellen die voor hen op dat moment belangrijk is. Door het oplossen van deze dagelijkse problemen wordt stress verminderd en kan men werken aan nieuwe vaardigheden en gedrag ter verbetering van hun gezondheid en geluk. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij gebruik hebben gemaakt van de app en op welke manier hun gezondheid en geluk zijn veranderd.

Het programma wordt vervolgd met lezingen van huisarts Carola Penninx en verloskundige Nelleke Gosker. Penninx benadrukt de andere kijk op gezondheid die ook voor huisartsen een steeds belangrijkere rol gaat spelen en neemt ons mee terug naar het ontstaan van het medisch centrum. Gosker licht de aanpak Centering Pregnancy toe. Hierbij volgen zwangeren als groep samen hun controleafspraken. De nadruk ligt op eigen regie met als gevolg: meer steun, meer betrokkenheid en gelukkigere én gezondere moeders en baby’s.

Onderweg naar Utrecht

Tijdens de busreis is het woord voor Jan Joost Meijs, voormalig directeur van gezondheidscentrum de Roerdomp. De concepten ‘Bewegen op recept’, ‘Welzijn op recept’ en wijk- populatiegericht werken staan centraal in zijn presentatie.

Indekerngezond

De bus stopt in Leidsche Rijn bij het wijkproject Inderkerngezond, volledig voor en door burgers geïnitieerd. Positieve gezondheid wordt hier volop omarmd en is de drijfveer voor de activiteiten die er plaats vinden. Projectleider Sandra IJpma vertelt meer over dit initiatief.

Dat ook huisartsen steeds meer patiënten zien met gezondheidsproblemen waarvoor de oplossing te vinden is in het sociale domein of in leefstijladvisering, vertelt Ton Drenthen (NHG). Zijn presentatie ‘Preventie in de buurt’ bevat voorbeelden en praktische tools waar huisartsen direct mee aan de slag kunnen.

Tot slot is het woord aan Carin Cuijpers van de Geluksbv. Ook voor de Geluks bv geldt positieve gezondheid als basis. Hoe de Geluksbv aan het Bruto Nationaal Geluk werkt licht zij toe aan de hand van sprekende voorbeelden.

Anders denken en anders doen

Proscoop kijkt terug op een succesvolle inspiratietour. Ook de reizigers hebben de dag vol inspiratie afgesloten: “Ik neem de inspiratie mee als trigger en voorbeeld bij partijen voor anders denken en anders doen’. ‘ Door bewustwording ga ik proberen dingen anders aan te vliegen en hierin te handelen.’

De interesse om anders over zorg te denken en anders te handelen groeit. Proscoop juicht dit toe en willen daar waar mogelijk en nodig ook anderen inspireren, enthousiasmeren, ondersteunen en samenbrengen. Zo organiseren we netwerkbijeenkomsten, inspiratiesessies, workshops en trainingen over anders denken en anders doen in de zorg.

Bron: www.proscoop.nl

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Croesinckplein 24 (ingang A)
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl