>

Nienke Hulshof

Directeur Raedelijn

Raedelijn heeft het werkgebied Midden-Nederland. De ROS-professionals adviseren ook in dit gebied vanuit partnerschap met de eerste lijn; zowel in de eerste lijn als in verbinding met gemeenten en ziekenhuizen.

Met 1,6 miljoen inwoners, 7 ziekenhuizen, 35 gemeenten, waaronder de stad Utrecht, is dit een dynamische regio.  Directeur Nienke Hulshof pleit voor ruimte om gezamenlijk te experimenteren en veranderingen te implementeren. “Wil je met elkaar echt de slag maken naar meer gezondheid per euro, dan vraagt dit om integraal handelen, innoveren en realiseren. Met aanspreekbare organisaties vanuit de eerste lijn die verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid in de wijk.”

Deel een gezamenlijke opgave
“Hoe zorg je dat bewoners gezond blijven of worden? Ken je je populatie? Waar zitten de grootste risico’s?
Het begint ermee dat je de gezamenlijke opgave met elkaar deelt, elkaar ontmoet, leert kennen en laat zien wat je doet. Vanuit het ontmoeten ontstaat het vertrouwen en de energie om echt samen te werken”, aldus Nienke Hulshof.

Anders denken, anders doen
Raedelijn wil de maatschappelijke beweging naar (meer) persoonsgerichte zorg verder versnellen, waarbij specifiek de veranderende rol van professionals aandacht krijgt. Ook in Midden-Nederland hebben zorgverleners en patiënten te maken met grote maatschappelijke transities van de zorg voor jeugd, chronisch zieken en ouderen. Dit heeft zijn weerslag in de dagelijkse zorgpraktijk, dicht bij huis in de wijken, maar ook in de netwerken en samenwerkingsverbanden waar zij zich toe verhouden.

Meer lef en loslaten
Zorgverleners krijgen te maken met andere vraagstukken, zowel binnen het zorgdomein als over verschillende domeinen heen. De reguliere antwoorden sluiten hier regelmatig onvoldoende bij aan, terwijl de opgaven veel tijd en energie opslokken en frustratie opleveren. Het vraagt om meer gericht (uit-)zoeken, meer focus, lef en loslaten van dat wat niet meer werkt of functioneel is, het bewandelen van nieuwe wegen en waar nodig even uit de pas lopen.

Andere manier van werken
Niet oplossen, maar ander gesprek. Met als doel: ruimte creëren en handvatten bieden voor de professional om vorm te geven aan deze nieuwe manier van werken, waarbij ze trouw kunnen blijven aan de essentie van hun vak.

GezondVeluwe
Daarnaast zien we een groeiende urgentie van samenwerking tussen diverse organisaties in een regio. De organisatie van dit netwerk is vaak complex. Dit komt onder andere doordat de organisatie en financiering gekenmerkt wordt door schotten, terwijl zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van inwoners over de lijnen of domeinen heen loopt. Raedelijn begeleidt samenwerkingsverbanden gericht op de verbetering van de gezondheid van inwoners en de ervaren kwaliteit van zorg, tegen lagere lasten. Een voorbeeld is Programma GezondVeluwe, waar Raedelijn het programmamanagement leidt.

Binnen dit programma GezondVeluwe nemen partijen (onder andere ziekenhuis, gemeenten, huisartsen) gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor zorg, gezondheid en welzijn in de regio Noordwest-Veluwe. Op regionaal niveau hebben bestuurders afspraken gemaakt om zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren en op lokaal niveau wordt dit geconcretiseerd en geïmplementeerd met  huisartsen, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, en welzijnswerkers.

Nienke: “Dat is wat we verstaan onder partnerschap: bruggen slaan en vanuit een gezamenlijke ambitie  patronen doorbreken om zorg zodanig te organiseren dat deze gezondheid en behoefte patiënten centraal stelt.” 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
055 – 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Elann

Damsterdiep 191e
9713 EC Groningen
050 – 366 6444
info@elann.nl
www.elann.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
038 – 455 7080
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl