Regionale samenwerking gezondheidszorg

De ROS’en realiseren al meer dan tien jaar samenwerking in de regio tussen en
met de partijen in de regio, (zorg)domein overstijgend en passend bij de beweging
van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Met als doel passende zorg
voor de persoon die het nodig heeft. Dit doen we bijvoorbeeld met gemeenten,
onderwijsinstanties, woningcorporaties en welzijn. Samenwerking vraagt vertrouwen
en niet-vrijblijvende afspraken tussen partijen. Bovendien is er een aanjager
nodig die het proces tot goede samenwerking op gang houdt. Hiertoe zetten we
onze ervaring met visievorming, netwerkvorming, veranderkunde, proces- en
projectmanagement in elke ROS in.

VOORBEELDEN:
1. Samenwerkingsverband Amsterdam Vitaal & Gezond (ROS ELAA)
1. Multidisciplinair overleg ouderenzorg (ROS Zorgadvies Groningen)
1. Community of Care Gelderland Midden (ROS Proscoop)
1. Platform voor positieve gezondheid (ROS ELAA en ROS Proscoop)
1. Mijnstreek: integraal samenwerken (ROS Robuust)

Verhogen organisatiegraad paramedici
De ROS’en zetten zich actief in om samenwerking tussen paramedici te stimuleren en te organiseren, oftewel de organisatiegraad te verhogen. 

Oncologiezorgnetwerken
In verschillende regio’s begeleiden en adviseren de ROS’en van het ROS-netwerk bij beginnende en bestaande zorgnetwerken. Een oncologiezorgnetwerk verbindt zorgverleners aan elkaar en zorgt daarmee voor goede onderlinge afstemming. 

 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl