Paramedische netwerken versterken hun positie

24 april 2024
Regionale samenwerking tussen eerste lijn, ROS-netwerk

 ROS_PublicatieParamedie_01_linkedin.jpg

Paramedici in de eerste lijn worden in zowel het IZA, GALA als de eerstelijns Visie 2030 genoemd als onderdeel van de oplossing voor een groot deel van de transitie. Hoe kunnen ze dat als ze niet aan tafel zitten? Sinds de start van het landelijke programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ in april 2021 boden de ROS’en in het ROS-netwerk procesbegeleiding aan 19 paramedische netwerken. De onlangs gehouden tussenmeting laat zien dat het merendeel van de netwerken sindsdien steviger in de regio staan.

Met ondersteuning vanuit het landelijke programma fungeren meer paramedische netwerken als aanspreekpunt in hun regio voor relevante partijen als gemeenten, zorgverzekeraars en huisartsenorganisaties. Ook hebben zij processtappen gemaakt richting multidisciplinair organiseren en hebben de netwerken afspraken gemaakt over hoe te komen tot passende zorg. Dankzij het programma zijn 14 netwerken onderdeel van ZonMw programma versterking organisatiegraad en zijn 15 netwerken in gesprek met huisartsenorganisatie en 9 met ziekenhuizen.

Paramedische netwerken verder geprofessionaliseerd
De ROS’en gaven binnen het landelijke programma strategische en praktische ondersteuning bij het opstarten en verder ontwikkelen van een paramedisch netwerk. De ROS’en kennen de relevante partijen in de regio en hebben expertise om netwerken te starten, dan wel verder te brengen. Hinda Stegeman, portefeuillehouder paramedie ROS-netwerk: “Er zijn netwerken opgezet en netwerken verder geprofessionaliseerd; zo hebben de netwerken afspraken gemaakt over bijvoorbeeld doelstellingen en aanpak en besluitvorming en vertegenwoordiging. Ook zijn netwerken meer in gesprek over domein overstijgende samenwerking om meer passende zorg te krijgen.”

Op regionale schaal kun je daadwerkelijk goede afspraken maken met samenwerkingspartners voor grote patiëntgroepen. Regionaal organiseren levert merkbare voordelen op voor paramedici. Bijvoorbeeld het samen organiseren van kennisdeling, scholing, innovatie of samen efficiënter inkopen.

De netwerken verschillen onderling van elkaar in startpositie en het proces naar een steviger netwerk. Waar de één net is opgestart, is de ander al verder geprofessionaliseerd en al bezig met het organiseren van een juridische entiteit.

Nog midden in het proces
De meeste netwerken geven aan nog midden in het proces te zitten om te komen tot een echt sterk paramedisch samenwerkingsverband. Het programmateam en het ROS netwerk zijn gezamenlijk aan het onderzoeken hoe zowel structurele als incidentele financiering voor de korte en lange termijn beschikbaar te krijgen.

Als ROS-en blijven we de regionale paramedische netwerken, indien gewenst, ondersteunen als onderdeel van onze maatschappelijke opdracht.

Met het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ beogen partijen (o.a. KNGF, SKF, PPN waaronder NVLF, VvOCM, EN, NVD, NVH, OVN, PFN, ZN, NZa en het ministerie van VWS) een stevige impuls te geven aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio. Het programma helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

De ROS’en binnen het ROS-netwerk zijn experts in transitie-, programma- en projectmanagement binnen de domeinen van gezondheid, zorg en welzijn. Zij vervullen een cruciale rol door te agenderen, adviseren, begeleiden en concreet netwerksamenwerkingen te realiseren. De ROS’en zetten zich actief in om samenwerking tussen paramedici te stimuleren en te organiseren, oftewel de organisatiegraad te verhogen.

Lees de interviews:

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl