Landelijke lijnen, regionale impact

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en welzijn staan onder druk. Dit vraagt
onder meer om effectieve samenwerking in zorg en welzijn. In de eerstelijnszorg en
daarbuiten, op regionaal en lokaal niveau, met en voor inwoners. Met betrokkenheid
van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en andere cruciale
partners smeden we regionale netwerken en samenwerkingsverbanden die bijdragen
aan de toegankelijkheid van zorg en welzijn en de gezondheid van inwoners.

Wat we doen
Als partner in elke regio brengen wij expertise en daadkracht. Wij zijn experts in
transitie-, programma- en projectmanagement binnen de domeinen van gezondheid,
zorg en welzijn. Wij vervullen een cruciale rol door te agenderen, adviseren, begeleiden
en concreet netwerksamenwerkingen te realiseren.

 • Kennis delen en creëren: de ROS kent de context en het beleid.
  We delen en duiden onze kennis en dragen bij om complexe vraagstukken
  voor de praktijk inzichtelijker te maken. 
 • Bouwen en initiëren: de ROS bouwt mee aan netwerken die nodig zijn
  om transitievraagstukken tegemoet te kunnen treden. We brengen
  partijen bij elkaar, initiëren trajecten en begeleiden de realisatie.
 • Onderzoeken en duiden: waarden als gezondheid, toegankelijkheid
  en betaalbaarheid geven we gericht inhoud door onder andere de
  aard en omvang van vraagstukken te analyseren en te duiden, inzicht
  te krijgen en te bieden in de behoeften en wensen van een populatie
  en door (tussentijdse) evaluatie en monitoring. 

Wij werken datagedreven. Wij meten en evalueren de impact van interventies op:
kosten, gezondheid, kwaliteit en werkplezier van medewerkers. Wij delen actief onze
kennis en regionale successen en stimuleren het benutten van goede voorbeelden.

We bieden
Verander- en transitiemanagement: Wij fungeren als aanjagers en kwartiermakers voor verandering en streven naar duurzame oplossingen. Met professionals en inwoners werken we samen aan een ontwerpende aanpak om de benodigde transities in zorg en welzijn te faciliteren.
Zorg voor Netwerken: We begeleiden bij het bouwen en onderhouden van netwerken in de gezondheidszorg, zowel eerstelijnsnetwerken als domein overstijgende netwerken.
Samenwerken in de Wijk: We bieden werkbare oplossingen en programma's om de verbinding tussen zorg, welzijn en het sociaal domein te versterken, met een focus op preventie en positieve gezondheid.

Onze toegevoegde waarde

 • Als maatschappelijke organisaties realiseren wij duurzame samenwerkingsverbanden. Onze onafhankelijke positie draagt bij aan het bereiken van gelijkwaardige samenwerking tussen regionale partijen.
 • Met veel kennis van de regionale context faciliteren wij dat de realisatie van landelijk beleid aansluit op de lokale behoeften en uitdagingen. Zoals de uitvoeringsagenda’s vande IZA-regioplannen en de Visie eerstelijnszorg 2030.
 • Het ROS-netwerk fungeert als een landelijk aanspreekpunt met een herkenbare werkwijze en een hoog kwaliteitsniveau bij alle ROS’en. We bundelen onze kennis,kracht en ervaring op landelijk niveau.

Onze partners
Het ROS-netwerk is nauw verbonden met zowel regionale als landelijke publieke
partijen en netwerken waarmee we elkaars maatschappelijke opdracht versterken.
Landelijk werken we onder meer samen met het Ministerie van VWS, InEen,
Paramedisch Platform Nederland (PPN), RegioPlus, RSO Nederland, Health~Holland,
Institute For Positive Health (iPH), Alles is Gezondheid, Integraal Kankercentrum
Nederland (IKNL) en het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Op regionaal
niveau vormen de ROS’en allianties met publieke organisaties zoals de GGD’en,
zorginnovatieregio’s, regionale werkgeversorganisaties, de RSO’s en de ROAZ.

Nieuwsbrief ROS-netwerk
Het ROS-netwerk haalt goede voorbeelden op uit de regio's en publiceert deze. Wilt u deze voorbeelden ontvangen en hierdoor geïnspireerd worden? Schrijf u dan in voor deze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl