Versterking organisatie eerstelijnszorg

Mensen worden ouder, blijven langer thuis wonen en hebben ingewikkelde
zorgvragen. Dat vraagt veel van de zorg dichtbij huis. Bijvoorbeeld van de huisarts,
fysiotherapeut en de wijkverpleging. Kerncompetentie van de ROS’en is het
realiseren van multidisciplinaire samenwerking in de wijk, lokaal en regionaal om de
juiste zorg op de juiste plek te realiseren. De ROS kent de organisatiegraad in haar
werkgebied en kan zodoende partijen goed met elkaar verbinden.

Voorbeelden:

             MEER over het ROS-netwerk
 

ROS-netwerk versterkt Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

ROS-netwerk versterkt Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

2 november 2023
ROS-netwerk

Ons land staat voor grote uitdagingen die vragen om gezamenlijke kennisontwikkeling en baanbrekende innovaties. Op 2 november ondertekende minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027. Met dit convenant committeren partijen zich op het thema Gezondheid & zorg aan de doelstelling om gezondheidsverschillen terug te brengen en burgerinitiatieven te betrekken bij innovatie. Het ROS-netwerk is één van de ondertekenaars.

Robert Waterreus, directeur-bestuurder Samergo: “Dagelijks werken we hier als ROS’en direct en indirect aan. Onze maatschappelijke opdracht om de samenwerking in- en met de eerstelijnszorg en regionale samenwerking en innovaties te initiëren en realiseren, is natuurlijk geen doel op zich. Continuïteit van zorg is een van de doelen en gezondheidsverschillen daarin een belangrijk thema. Daarbij is voor onszelf samenwerking ook essentieel: met zorg en welzijn, overheden, zorgverzekeraars, het bedrijfsleven én burgers. Maar ook (executie)krachtenbundeling van kennis- aanjaag-, ondersteunings- en uitvoeringsorganisaties. Daarom hebben we met overtuiging getekend."

We werken daarmee toe naar de missies conform de Kennis en Informatieagenda: Elke ROS is actief op meerdere thema’s uit het Integraal Zorgakkoord.

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl