Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Een zorgpad geeft, eenmaal uitgewerkt, antwoord op de vraag wie-doet-wat-wanneer-en-waarom als antwoord op de zorgvraag van de patiënt. Deze ‘Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz’ is ontwikkeld op basis van bestaande richtlijnen en beschikbare kennis om psychische problemen van mensen te diagnosticeren en te behandelen.
Samenwerkingsverbanden en zorggroepen in de eerste lijn kunnen de beschrijvingen gebruiken voor de optimalisatie van het zorgproces, en voor afstemming van de zorg tussen de huisartsenzorg en de generalistische basis ggz, en met de gespecialiseerde ggz. 


november 2014
Zorgpaden Depressie, Angst en Alcohol voor huisartsenzorg en BGGZ vernieuwd
De zorgpaden voor veel voorkomende psychische problemen (angst, depressie, problematisch alcoholgebruik) in de huisartsenpraktijk en de generalistische basis ggz (BGGZ) zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe regelgeving.

Elk zorgpad beschrijft per stap (signaleren, diagnose, behandelinterventies, nazorg/ terugvalpreventie) de activiteiten, en geeft vuistregels voor de uitvoering en suggesties voor vragenlijsten en behandelinterventies. Uit een eerdere uitgave van de handleiding kunt u de volgende onderdelen nog downladen:


juli 2014:
Bouwstenen zelfmanagement en passende zorg
De 'Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg' is verschenen. Deze uitgave is ontwikkeld door het Landelijk Platform GGz in samenwerking met alle andere partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ. 
De uitgave betreft uitgangspunten voor het leveren van passende zorg, die zo veel mogelijk een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen met psychische problemen.


Aan de slag?
Naast de handleiding wordt er door het ROS-netwerk en het Trimbos-instituut samen gewerkt in implementatie- en scholingstrajecten. Procesbegeleiding vanuit de ROS’en in de regio en scholing vanuit het Trimbos-instituut of regionale scholingsinstituten kan in samenhang of separaat worden aangeboden. Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de ROS in uw regio en of het Trimbos-instituut.


Informatieve website over de veranderingen in de GGZ
De veldpartijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ, hebben de belangrijkste informatie over de GGZ in 2014 gebundeld. Op www.invoeringsbasisggz.nl bieden partijen, waaronder InEen en de LHV, informatie aan over de invoering van de generalistische basis GGZ en de veranderingen voor huisartsen, zorgverleners in de GGZ en patiënten.  

2017
De teksten in dit document zijn afkomstig van de website invoeringbasisggz.nl. Deze site is vanaf 1 januari 2017 offline omdat deze stelselwijziging inmiddels helemaal is ingevoerd. De genoemde website was een samenwerkingsverband tussen: GGZ Nederland, InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijk Platform GGz, Nederlands Instituut voor Psychologen, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Platform Meer GGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.


Deze Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz is een coproductie van het Trimbos-instituut en het ROS-netwerk.

ROS-netwerk-logo.png                                         TIlogo-RGB-2-regels-voor-beeldscherm_0_0.jpg

 

 

 

 

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Croesinckplein 24 (ingang A)
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl