>

Arie Jongejan

Directeur Proscoop

Veerkracht en eigen regie

'Mensen worden steeds meer aangemoedigd hun gezondheid in eigen hand te nemen. Zorgaanbieders, gemeenten en andere (lokale) partijen spelen daar op in en doen veel om daarin te ondersteunen.

Het zorglandschap verandert en als Proscoop spelen wij daar op in.  Onder andere door ons steeds meer te richten op populatiegerichte zorg. Dat begint bij het in beeld brengen van wat nodig is om gepaste zorg en ondersteuning te bieden aan een groep mensen. Om er vervolgens mee aan de slag te gaan, is naast informatie over de groep die het betreft, samenwerking tussen professionals nodig. Zowel binnen en tussen de eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg, gemeenten en organisaties binnen het sociaal domein. Op regionaal, lokaal en zelfs op wijkniveau. Dit betekent inzet en een open mind voor het bouwen aan (verdergaande) samenwerking binnen, maar ook buiten de geijkte kaders.

De laatste jaren hebben we als Proscoop een actieve rol gespeeld in het organiseren van de eerstelijnszorg en de vorming van multidisciplinaire samenwerkingen. De eerste lijn heeft zich versterkt en speelt een cruciale rol in het veranderende zorglandschap. Zo is er ketenzorg ontstaan rondom met name chronische aandoeningen en krijgt de samenwerking met gemeente steeds meer vorm. Populatiegerichte zorg is de volgende stap.

Proscoop zet hierop in, door in gebiedsgerichte teams samen met het veld verder te werken aan duurzame samenwerking in zorg en welzijn. We geloven in de kracht van samenwerking voor zorg en positieve gezondheid. Waarbij mensen betere en betaalbare zorg ervaren en meer regie hebben op hun gezondheid.'

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl