ZorgImpuls wijst de weg in samenwerking

ZorgImpuls wijst de weg in samenwerking

18 april 2016
ROS-netwerk

Het mooi vormgegeven digitale jaarbericht over 2015 geeft meer inzicht in de inzet van elke ROS in het algemeen en Zorgimpuls in het bijzonder. Hieronder enkele trends en voorbeelden die in elke regio op het bordje van de eerste lijn liggen.

ROS’en bieden advies en begeleiding in de zorg. Ze kunnen landelijk beleid vertalen naar de regionale en lokale situatie. Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg en ondersteuning, dat kan niemand ontgaan zijn. Er is een verschuiving van centraal naar decentraal, van intramuraal naar extramuraal, van ziekenhuiszorg naar zorg en ondersteuning in de wijk, van formele zorg naar informele zorg, van zorg naar zelfmanagement. Tegelijk hebben professionals te maken met de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire inzet, chronische zorg, ouderenzorg, palliatieve zorg, geboortezorg en de geestelijke gezondheidszorg. Tot slot is er de driekhoek huisarts-wijkverpleging-wijkteam: die de toegang vormt tot verschillende zorgdomeinen.

Bij elke ROS van belang

Versterking van de organisatiegraad is essentieel om alles wat er op de eerstelijnszorg afkomt, aan te kunnen. Dankzij de kennis van het totale zorgveld kunnen ROS’en de vraagstukken inzichtelijk maken en professionals ondersteuning bieden. Ze kunnen de verbinding leggen tussen zorg, publieke gezondheid en welzijn. Begeleiding bieden bij het formaliseren van samenwerkingsafspraken. Helpen bij de ombouw van een zorggroep naar integrale ketenzorg. Ondersteunen bij de totstandkoming van nauwere samenwerking in de geboortezorg. De totstandkoming van PaTz (palliatieve thuiszorg) stimuleren. Overleggen tussen verschillende partijen faciliteren. Zorgverleners en gemeenten voorbereiden op hun nieuwe rol. Informatiebijeenkomsten organiseren over de transities.

Lees in het jaarbericht wat ZorgImpuls in 2015 concreet voor de samenwerking in de zorg in Groot Rotterdam heeft kunnen betekenen. Met als motto: ZorgImpuls verbindt, verbetert en versterkt de eerste lijn.

Bericht overgenomen van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl