Vertrek Pien van Langen, bestuurder van Elaa

Vertrek Pien van Langen, bestuurder van Elaa

3 mei 2018
ROS-netwerk

Afscheid van een echte believer van de eerste lijn

pien-en-karin.jpgPien van Langen is een hartstochtelijk pleitbezorger voor de eerstelijnszorg. “Daar wordt tachtig procent van de problemen in de zorg opgelost tegen nog geen tien procent van de kosten. Zorg in de buurt is van wezenlijk belang.” Toch neemt ze binnenkort afscheid als directeur van Elaa. “Je moet niet te lang een bestuurder zijn”, is haar overtuiging. Karin Burggraaf (links op de foto) is haar opvolger.  

“Ik ben een echte believer van de eerste lijn”, begint ze het gesprek. “In de jaren negentig heb ik onder andere gewerkt in landen als Indonesië, Pakistan en Rwanda. Daar heb ik gezien wat een enorm effect het heeft op de populatie als de eerste lijn ontbreekt. Zorg in de buurt is zo ontzettend belangrijk.”

Afwikkeling transitie
In 2008 maakte ze de overstap naar 1ste Lijn Amsterdam, de voorloper van Elaa.  Achterover leunen was er niet bij, verre van dat. “Er was veel gaande”, erkent ze. “De ROS’en waren twee jaar daarvoor in het leven geroepen door minister Hoogervorst om als onafhankelijke organisatie de eerste lijn te ondersteunen bij de verbetering van de organisatie. In 2006 had de zorgstelselwijziging plaatsgevonden en goede samenwerking was absoluut noodzakelijk, zowel tussen de disciplines als multidisciplinair en over de lijnen heen .”

Compassie voor kwetsbaren
Na de voltooiing van de transitie werd het er niet rustiger op. Integendeel. “Er komt heel veel op de eerste lijn af”, is haar ervaring. “Neem de verandering in opvatting van gezondheid. We willen van ZZ naar GG, van Ziekte en Zorg, naar Gezondheid en Gedrag, waarbij de patiënt zelf de regie neemt. Een verlengde daarvan is de positieve gezondheid, dat nu overal opgeld doet: hoe kan men, ook met ziekte, komen tot welbevinden? Ik juich deze ontwikkeling toe. Maar dat vereist een andere manier van werken van de zorgprofessionals, hoe gaan ze dat inpassen in de praktijk van alledag?”

Ze plaatst daar nog wel een kanttekening bij. “Ziekte, armoe en verlies is vaak geen eigen keuze. Ik denk dat compassie op z’n plaats is: misschien kunnen we meer dienstbaar zijn aan deze mensen. Denk aan de langer thuiswonende lichtdementerende patiënt die moeite heeft met de dagelijkse verrichtingen, of de ggz-cliënt die niet in staat is tot zelfredzaamheid. We moeten voorkomen dat de aandacht voor positieve gezondheid niet leidt tot een pijnlijk gemis in de zorg voor kwetsbare groepen.”

Mooie resultaten en veel uitdagingen
In de afgelopen tien jaar waren er veel ontwikkelingen in de eerstelijnszorg in Amsterdam. “Heb je even?”, vraagt Pien glimlachend. Ze benoemt in steekwoorden:  “De  zorggroepen met de ketenzorg en de doorontwikkeling naar persoonsgerichte zorg, de komst van de praktijkondersteuners somatiek, poh-ggz, poh-jeugd en poh-ouderen. Wijkverpleegkundigen in wijkzorgteams, het ontstaan van de verloskundige samenwerkingsverbanden, de VSV’s, met meer aandacht voor vroegsignalering, het aanhaken bij ouder- en kindteams, het paramedisch platform, de wijksarfari’s, welzijn op recept, de regiotafels waar huisartsen samen de bestemming van de innovatiegelden bepalen, de start van PaTz-groepen in Amsterdam waarvan er inmiddels landelijk 170 zijn, het consortium Beter Oud als vervolg  op het nationale programma Beter Oud, de Dappere Dokter, de Dappere Patiënt, het 4-D-model, het Roer moet Om,  de aanpak van overgewicht in de AAGG en de fusie 1ste Lijn Amsterdam met ROS Almere tot Elaa. “

Een lange en zeker nog geen volledige lijst. “Dat zijn mooie resultaten. Resultaten die door professionals, organisaties en mede door de inzet van de ROS, vanuit haar verbindende, agenderende, ondersteunende, adviserende rol, zijn bereikt. En dat blijft de ROS graag doen.”

Tegelijk is Pien van Langen ook kritisch. “Er zijn nog veel uitdagingen voor de eerste lijn. Zoals het ICT-vraagstuk, verdergaande samenwerking, de verkeerde beddenproblematiek voor kwetsbare ouderen, de toenemende verschillen tussen de have’s en de have-not’s, preventie, e-health…. Mijn droom is dat de eerste lijn een modern, goed georganiseerd netwerk wordt , die aanspreekbaar is en met daarbij een shared service centrum. Dat vereist nog meer organisatie en O&I kan daar zeker aan meewerken, niet zozeer als betalingsmodel, maar vooral als inrichtingsmodel.” Peinzend vervolgt ze: “De eerste lijn is een stevig huis, maar dat begint wel te kraken onder alle druk.”

Verschil maken
Terugkijkend vraagt ze zich af of ze het goed heeft gedaan. “Had ik niet meer aan tafel moeten zitten bij VWS, bij de zorgverzekeraars en de zorginstellingen? Waarschijnlijk is het antwoord ja, pressie was soms nodig en je kunt nooit genoeg luisteren. Tegelijk realiseer ik me ook dat de zaken soms niet sneller gaan.  Zoals Pauline van Meurs zo treffend zei: ‘Bij complexe vraagstukken gaan we voor trage, duurzame oplossingen’. Daar ben ik het mee eens.”

Ze is trots op alle bevlogen zorgprofessionals en medewerkers, die zich elke dag opnieuw inzetten voor betere zorg. “Weet  je”, besluit ze, “De mens maakt het verschil uiteindelijk.”  Op de slotvraag of ze dat zelf heeft gedaan, blijft het even stil en dan zegt ze oprecht: “Dat moeten anderen beoordelen. Ik heb in ieder geval wel geprobeerd om het verschil te maken.” 

 

Kijk voor het verslag van haar afscheid tijdens de lenteborrel op de website van Elaa.

Bron: zorgenz

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl