“Verdraaide gezondheidszorg”

“Verdraaide gezondheidszorg”

10 juni 2016
Ouderenzorg, Positieve Gezondheid

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) en het ROS-netwerk kwamen op dinsdag 7 juni in Utrecht bijeen voor een verdiepingsslag van hun landelijke samenwerking. Eén van de genodigden was Chantal Walg, adviseur publieke gezondheid en preventie en auteur van het boek “Gezond centraal”.  Zij gaf een inspirerende presentatie over Positieve Gezondheid en “verdraaide gezondheidszorg”. Dertig paramedici en adviseurs van zeven ROS’en, waaronder Robuust, gingen vervolgens met elkaar in gesprek over multidisciplinaire samenwerking rondom de nog niet kwetsbare oudere.

Landelijke samenwerking paramedici en ROS’en

Op 30 maart werd de eerste steen gelegd van de samenwerking met het ROS-netwerk. Sabine Uitslag keek namens het bestuur van PPN terug op die bijeenkomst en schetste de landelijke ontwikkelingen waar PPN mee te maken heeft. “De gemene deler om samen te werken is vooral het versterken van de multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat – meer dan nu – de verbinding wordt gelegd tussen huisartsen en paramedici en eerste en tweede lijn. Het is duidelijk dat PPN een partij is die in de beweging ‘het roer moet om’ haar steentje voor de paramedici bijdraagt,” begint Riky de Veth – adviseur Robuust – haar terugkoppeling.

Streven naar een veerkrachtigere gezondheidszorg

Chantal Walg neemt de aanwezige ROS’en (Caransscoop, ROS Friesland, Progez, KOEL, OOGG, REOS en Robuust) en dertig paramedici, verbonden aan PPN, mee in de problemen binnen de gezondheidszorg op demografisch, technologisch en financieel gebied. Nieuw en belangrijk is het beeld dat ze schetst van mogelijkheden waarin oplossingen worden gecreëerd. “Positieve gezondheid is een verandering van denkrichting. De systeemwereld met regels en procedures is niet leidend maar ondersteunend. De gezondheidszorg moet veerkrachtiger worden door zorg op maat, zelfmanagement en preventie centraal te stellen.  “Een slogan die mij bij is gebleven is: ‘van vinken naar vonken’, gaat Riky verder.

Van kwetsbare ouderen naar veerkrachtige ouderen

Vervolgens gingen de aanwezigen in gemengde groepen met elkaar in gesprek over het vraagstuk: ‘hoe multidisciplinaire samenwerking gerealiseerd kan worden rondom de nog niet kwetsbare oudere’.  “Dat de inspiratie van de spreker zijn werk doet, bleek uit de groepsdiscussies. Multidisciplinair samenwerken moet ingegeven worden door de vraag van de burger centraal te stellen. Een groep kwetsbare ouderen definiëren gaat niet op als het uitgangspunt positieve gezondheid is. Dan past de term veerkrachtige oudere beter. En in de samenwerking moet niet de zorg centraal staan, maar leefstijl en gezondheid. De tijd was te kort om tot concrete afspraken te komen. Wat wel duidelijk is geworden, is dat positieve gezondheid een kapstok is om in de verschillende regio’s en landelijk de dialoog te starten rondom de veerkrachtige oudere. Een kans die het ROS-netwerk, samen met PPN en de paramedici in de regio oppakken.” Wordt vervolgd…

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl