Regionale partner voor samenhangende zorg in de wijk

De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in uw regio adviseert en begeleidt de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk. De 17 ROS'en bundelen hun kennis en expertise in een landelijk dekkend netwerk.

Nieuws
Thema's
image

Zelfmanagement

image

Wijkgericht werken

image

Data-dialoog-doen

image

Substitutie

Referentieprojecten
image

Regionale Zorgagenda Arnhem e.o., Gelderse Vallei en Gelders Rivierenland

In de regio’s Arnhem e.o., Gelderse Vallei en Gelders Rivierenland werken inwoners, zorgaanbieders, de gemeenten en zorgverzekeraar gezamenlijk aan goede en betaalbare zorg in de regio. In de inspirerende omgeving van Ouwehands Dierenpark hebben de betrokkenen tijdens een conferentie gewerkt aan het opstellen van een…

Lees verder
image

Substitutie Zuid-Holland Noord: Knooppunt Ketenzorg

Eerstelijnszorgverleners in Zuid-Holland Noord willen de zorg kwalitatief beter maken én betaalbaar houden. Hiervoor is substitutie nodig van de tweede lijn naar de eerste lijn. Eerstelijnssamenwerkingsverbanden verenigd in de zelfstandige stichting Knooppunt Ketenzorg maken multidisciplinair afspraken en stemmen deze af met de tweede lijn. Met…

Lees verder
image

Substitutie Midden-Nederland: ‘Op spreekuur bij een specialist om de hoek’

Om de zorg betaalbaar te houden moet de zorg anders worden georganiseerd. Een succesvol voorbeeld van substitutie is het project ‘consultatieve spreekuren’ in de regio Midden-Nederland. De patiënt kan op verzoek van de huisarts in het gezondheidscentrum op spreekuur bij de specialist. Dit project is…

Lees verder
Bekijk alle projecten
Bezoek de ROS in uw regio