Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangere

Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangere

9 juni 2018
Geboortezorg, Regionale samenwerking met tweede lijn

Iedere baby verdient een goede start, maar soms is het voor ouders moeilijk hun kind die goede start te geven. De multidisciplinaire werkgroep Kwetsbare zwangere van het Alrijne ziekenhuis ontwikkelde handvatten voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Reos begeleidt en adviseert de werkgroep, onder meer bij het coördineren en implementeren van zorgpaden voor de hele regio Leiden, Leiderdorp en omstreken.

Niet alle ouders zijn onbezorgd en gezond in verwachting van hun kind. Dat kan komen door een ongunstige woonsituatie of door financiële problemen, maar soms ook door psychische klachten of verslavingsproblematiek. De werkgroep Kwetsbare zwangere is het startpunt geweest voor het multidisciplinair overleg van het Alrijne Leiderdorp en het LUMC. Hierin worden de zorg- en hulpverlening rondom de zwangere gezamenlijk afgestemd zodat moeder en kind de beste zorg krijgen.

Veel betrokken partijen
Afgelopen jaar ontwikkelde de werkgroep zorgpaden voor de hele regio, waarvan de eerste zes nu regionaal vastgesteld zijn: basiszorgpad kwetsbare zwangeren, laaggeletterdheid, negatieve seksuele ervaringen, genitale verminking, verstandelijke beperking en alcohol en zwangerschap. Zes andere zorgpaden, onder meer tienerzwangerschap en verslavingen algemeen liggen voor akkoord bij de Verloskundig Samenwerkingsverbanden Leiden en Leiderdorp.

"Reos speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van al deze partijen"- Marjolein de Vries, gynaecoloog

Marjolein de Vries is gynaecoloog in het Alrijne Leiderdorp en voorzitter van de werkgroep. Zij vertelt: "Het hele project is regionaal en multidisciplinair, dus er zijn veel partijen betrokken. Reos speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van al deze partijen. Ze hebben ons het afgelopen jaar heel goede suggesties aan de hand gedaan, bijvoorbeeld om prioritering aan te brengen in de zorgpaden. Op basis van feedback adviseerden ze ook om ons eerst te richten op de implementatie van de eerste zes zorgpaden. Dat leidde tot duidelijke vooruitgang van het project."

Ook komend jaar betrokken
Tot halverwege 2018 blijft Reos in ieder geval betrokken. In samenwerking met Scholingsburo De Poort verzorgt Reos een implementatiebijeenkomst voor de eerste zes zorgpaden. Neline van Toor van Reos was vanaf eind 2016 bij het traject betrokken. "We hebben ontzettend veel bereikt", blikt ze terug.

"Toen wij begonnen had de werkgroep al veel werk verricht, de vraag was: hoe krijgen we het af? En vooral ook: hoe maken we het zichtbaar? Om dat te bereiken is tijd nodig, en die ontbreekt vaak in de zorg. Het geeft veel voldoening dat we met Reos deze toegevoegde waarde hebben kunnen bieden."

Werkgroep Kwetsbare zwangere
De werkgroep Kwetsbare zwangere en het multidisciplinair overleg bestond uit vertegenwoordigers van: eerstelijns verloskundigen, tweedelijns verloskundigen, kraamzorg, verpleegkundigen obstetrie met aantekening psychotherapie, aandachtsfunctionaris Kindermishandelijk en Huiselijk geweld, maatschappelijk werk Alrijne Leiderdorp, psychiatrisch verpleegkundige, kinderarts, gynaecoloog, Veilig Thuis, jeugd- en gezinsteam, Cardea, GGD, samenwerking met afgevaardigden van het Geboortehuis Leiden.

Wat kunnen de ROS'en voor ú betekenen?
De ROS'en, waaronder Reos, zijn bij uitstek de partij die samen met uw VSV toewerkt naar integrale geboortezorg. Met als doel: optimale zorg voor moeder en kind. We zijn er voor beleidsmakers, bestuurders en andere partijen in de geboortezorg.

Voor meer informatie, verwijzen wij naar de website van Reos of neem contact op met de ROS in uw regio.

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl