PaTz-groepen: meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn

PaTz-groepen: meerwaarde voor palliatieve zorgverlening in de eerste lijn

19 april 2018
Palliatieve zorg en oncologie, Persoonsgerichte zorg

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen en aldaar overlijden. Dat vereist echter een goede palliatieve inzet, waarbij de zorg van de verschillende zorgverleners naadloos op elkaar aansluit. Dit gegeven was de aanleiding tot het oprichten van de eerste PaTz-groep in 2010, waarbij PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Nu, bijna acht jaar later, zijn er reeds 160 PaTz-groepen. Onlangs zijn de resultaten van deze zorg met een monitor in kaart gebracht.

Elke PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen, die zes keer per jaar bij elkaar komen. Dan vindt o.a. casuïstiekbespreking en deskundigheidsbevordering plaats, onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg. Tevens wordt de verleende zorg geëvalueerd. Het doel is vooral om vroegtijdig de zorgbehoeften en wensen van de patiënt in kaart te brengen en daarop te anticiperen. Overdracht van bevindingen, behandelingen en beleid vindt plaats via het palliatief zorgregister. Dankzij deze structurele samenwerking is er sprake van korte lijnen, waarbij de zorgverleners elkaar kennen en elkaar kunnen ondersteunen. Want zorg in de laatste levensfase is vaak complex en kan emotioneel beladen zijn.

Monitor 2017
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft onlangs de resultaten van de PaTz Monitor 2017 uitgebracht, met een verkorte versie in een factsheet. Van de 96 benaderde groepen is er respons gekomen vanuit 94 PaTz-groepen. Uit de monitor komt naar voren dat in bijna de helft daarvan naast de huisarts, wijkverpleegkundige en consulent, ook andere disciplines deelnemen, zoals bijvoorbeeld een apotheker, geestelijke verzorger, coördinator VPTZ (vrijwillig palliatieve terminale zorg) en fysiotherapeut.

Grote inbreng van deelnemers
Het grootste deel van een PaTz-bijeenkomst wordt gebruikt voor casuïstiekbespreking. Dat het enthousiasme van deelnemers groot is, blijkt wel uit de hoge opkomst en de grote mate van inbreng. Deelnemers stellen vragen, bespreken onzekerheden en delen ervaringen in een open sfeer. De inbreng van de consulent is essentieel, de meeste deelnemers noemen deze zelfs onmisbaar. Wel komt uit de monitor naar voren dat de inbreng van de wijkverpleegkundige, met haar kennis en kunde, nog meer tot z’n recht kan komen. Ander aandachtspunt is de ‘vroegtijdige zorgplanning’. De PaTz-website biedt verschillende hulpmiddelen en informatie, die daarvoor kunnen worden benut.

In de casuïstiekbespreking komen zowel de lichamelijke klachten van een patiënt aan bod als sociale en psychologische aspecten en diens mantelzorg. Er zou nog wel meer aandacht kunnen zijn voor zingeving. Ook hiervoor biedt de website van PaTz, www.patz.nu, informatie. Bespreking van de overleden patiënten is in elke PaTz-groep een agendapunt, met aandacht voor bijzonderheden of problemen. Consulenten zetten actief in op deskundigheidsbevordering van de deelnemers.

Palliatieve zorgregister
In het palliatieve zorgregister staan patiënten geregistreerd en vindt overdracht van behandelingen, bevindingen en beleid plaats. Gebruik daarvan is dus van belang, maar de monitor toont aan dat het palliatieve zorgregister niet optimaal wordt benut. Daar ligt dus een belangrijk verbeterpunt.

Meerwaarde
De resultaten van de monitor laten duidelijk de meerwaarde van het werken in een PaTz-groep zien. Daarbij is het zo dat naarmate de groep langer draait, de meerwaarde toeneemt. De opzet van de structuur, de kennismaking en opbouwen van vertrouwen kost even tijd. Als dat eenmaal is gebeurd, komt de werkwijze nog beter tot zijn recht.

Tot slot
Een huisarts met een normpraktijk heeft jaarlijks gemiddeld zo’n 13 patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Voor verpleegkundigen en verzorgenden ligt dat aantal op zo’n 10 patiënten per jaar. Deelname aan een PaTz-groep biedt daarbij belangrijke ondersteuning. Het verbetert sterk de samenwerking in de palliatieve zorg, leidt niet alleen tot betere zorg, maar ook tot betere continuïteit en het maakt eenvoudiger om patiënten met palliatieve zorgbehoeften te identificeren.

Voldoende reden om zelf eens te overwegen een PaTz-groep te starten. Dit biedt echt meerwaarde voor die zo belangrijke palliatieve zorg thuis in de laatste levensfase. Kijk voor alle informatie op patz.nu.

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Schiedamsedijk 41a
3011 ED Rotterdam
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl