Organiseer palliatieve zorg rond patiënt anders

Organiseer palliatieve zorg rond patiënt anders

27 juli 2017
Palliatieve zorg en oncologie

De regels voor palliatieve zorg zijn niet altijd duidelijk en vormen een obstakel voor het verlenen van optimale zorg. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een informatiekaart gepubliceerd om zorgaanbieders te informeren over de bekostiging van palliatieve zorg en over wat er al mogelijk is. 

De NZa wijst erop dat aanbieders en verzekeraars via de beleidsregel innovatie een innovatieve prestatie kunnen aanvragen.

De NZa heeft partijen uit de zorg gevraagd naar ervaren knelpunten in de bekostiging. De regels en de bekostiging zijn soms onnodig complex, waardoor onduidelijk is wat wel en niet onder palliatieve zorg valt en wat wel en niet wordt vergoed. Volgens de NZa zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door deze anders rond de patiënt te organiseren.

Knelpunten door verschillende wettelijke regimes
Palliatieve zorg wordt verleend vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De verschillende wettelijke regimes zorgen voor knelpunten en leiden tot ongelijkheid in kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van palliatieve zorg, aldus de NZa.

Het gaat ook over welzijn en welbevinden
De NZa stelt dat in het algemeen palliatieve zorg wordt ervaren als een gecompliceerd onderwerp. De oorzaken hiervoor zijn divers. Zo weten veel burgers niet wat palliatieve zorg voor hen kan betekenen en niet alle zorgverleners hebben voldoende kennis om de patiënt optimaal te begeleiden. Kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg vraagt om samenwerking tussen generalistische en specialistische zorgverleners. Het gaat niet alleen over zorg maar ook over welzijn en welbevinden.

Regionale samenwerking stimuleren
De laatste jaren zijn verschillende maatregelen en initiatieven genomen om zorg op maat en samenwerking tussen zorgprofessionals mogelijk te maken. De NZa constateert zeven algemene verbeterpunten om de bekostiging van palliatieve zorg verder te ontwikkelen. Waaronder: de bekostiging vereenvoudigen, de regionale samenwerking stimuleren en de bekostiging laten aansluiten op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Ook moet de bekostiging ruimte bieden om samen te beslissen.

Vraag innovatie prestatie aan
Er zijn initiatieven om de zorg rond de patiënt anders te organiseren. De NZa wijst aanbieders en verzekeraars erop dat ze via de beleidsregel innovatie een innovatieve prestatie kunnen aanvragen.

Regelgeving is aangepast
Sommige knelpunten spelen alleen in een bepaalde sector. De NZa heeft een aantal regels aangepast om de administratieve last terug te dringen en direct financiële middelen vrij te maken voor maatwerk aan de patiënt. Zo vervalt in de langdurige zorg de indicatiestelling voor palliatieve zorg door het CIZ.

Meer informatie

 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl