Meer aandacht in de eerste lijn voor personen met verward gedrag

Meer aandacht in de eerste lijn voor personen met verward gedrag

6 juni 2018
GGZ, Regionale samenwerking met sociaal domein, Regionale samenwerking tussen eerste lijn

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag steeg flink in 2017. Politiechefs, de Tweede Kamer en burgemeesters toonden zich bezorgd hierover. Onde andere Reos zet zich in voor meer aandacht en inzet van eerstelijnszorg voor deze mensen. Het regionaal Schakelteam Hollands Midden vroeg Reos vorig jaar om de betrokkenheid van huisartsen te vergroten. Het leidde tot suggesties om de zorgverlening vanuit de eerste lijn te verbeteren.

Afgelopen jaar steeg het aantal meldingen van incidenten met personen met verward gedrag met 12 procent. De politie kreeg in 2017 83.500 meldingen binnen, in 2016 waren dat er bijna 75.000. Het betreft vaak mensen met meervoudige problemen, zoals schulden, werkloosheid, medische klachten, eenzaamheid en/of antisociaal gedrag, verslaving, problemen met de woningcorporatie, conflicten in relaties, gebrek aan levensdoelen.

Goed samenspel
Gemeenten staan voor de opgave om vóór 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren. Het landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag, onder leiding van Onno Hoes, moet daarvoor zorgen. Een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag gaat uit van een goed samenspel van alle betrokken partners vanuit een gezamenlijk perspectief: persoonsgericht en domein-overstijgend, waarbij de mens centraal staat. Met heldere regie, een gedeeld gevoel van eigenaarschap en gericht op vroegtijdig signaleren en het voorkomen en beperken van leed.

Reos verzamelde suggesties voor zorgverbetering
Deze visie vraagt fundamentele verandering van werkwijze en organisatie van instellingen, routines van professionals én een verandering van de betrokkenheid van de samenleving bij het wel en wee van buren, vrienden en familieleden.
Het regionaal Schakelteam Hollands Midden schakelde in september vorig jaar Reos in om de betrokkenheid van huisartsen te verbeteren. Uit de landelijke bevindingen bleek dat de eerste lijn nauwelijks verbonden is met het gemeentelijk sociaal domein.

Sleutelfiguren geïnterviewd
Reos ging aan de slag en deed onderzoek in Katwijk naar de actuele situatie van personen met verward gedrag. “We hebben onder meer sleutelfiguren uit het netwerk geïnterviewd om zo suggesties te verzamelen voor zorgverbetering in de eerste lijn”, vertelt Reos-adviseur Piet Overduin. “De suggesties liepen uiteen. Er waren bijvoorbeeld ideeën voor een betere overlegstructuur in het sociaal domein en er was een voorstel om therapietrouw (beter) te monitoren.”

Verkenning poortwachtersrol eerste lijn
Overduin vervolgt: “Ook werd er voorgesteld informele steun op te zetten of uit te breiden, door bijvoorbeeld vrijwilligers, zoals buren of mensen uit de kerkgemeenschap, in te zetten. Het voornemen is nu te starten met een verkenning van de poortwachtersrol van de eerste lijn.”

Lees meer in het programma van Reos: Naar regionaal goed afgestemde GGZ.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Wisselweg 33
1314 CB Almere
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Steunpunt Koel

IJsselmeer 34
3332 EX Zwijndrecht
078 – 619 3068
info@steunpuntkoel.nl
www.steunpuntkoel.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl