Druk op de huisartsenzorg in Oost-Nederland vraagt om oplossingen op maat en op lokaal niveau

Druk op de huisartsenzorg in Oost-Nederland vraagt om oplossingen op maat en op lokaal niveau

2 maart 2020
Data en monoitoring, Regionale samenwerking tussen eerste lijn

Als er in Oost-Nederland niets verandert, zal de balans tussen gebruik en capaciteit van de huisartsenzorg verder onder druk komen te staan. Elk werkgebied van deze regio kent zijn eigen specifieke knelpunten en zoekt zijn eigen oplossingen. Er is dus geen ‘one size fits all’-oplossing. Maar het is wel zinvol om de ervaringen met de verschillende oplossingsrichtingen met elkaar uit te wisselen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Vooral de werkgebieden van Huisartsenzorg Oude IJssel (Doetinchem), Medicamus (Harderwijk), Medrie (Hardenberg, Flevoland en Zwolle) en HOOG (Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen) krijgen de komende tien jaar te kampen met een groeiend capaciteitstekort aan huisartsenzorg. Alleen het werkgebied van Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA) krijgt hier naar verwachting niet mee te maken. Deze prognose is wel gebaseerd op aannames over de in- en uitstroom van huisartsen in het verleden. Als de werkgebieden erin slagen aantrekkelijker te worden voor nieuwe huisartsen, kan de druk weer verminderen.

Huisartsenpraktijken Oost-Nederland ervaren ook nu al knelpunten en tekorten
Met name huisartsen én doktersassistenten ervaren ook nu al een hoge werkdruk. Meer dan de helft van de praktijken heeft in de afgelopen 5 jaar een patiëntstop moeten toepassen vanwege een tekort aan capaciteit. Ook is het moeilijk om waarnemers te vinden en heeft een praktijk bij ziekte van een personeelslid direct een probleem. Veel praktijken verwachten ook in de nabije toekomst tekorten aan verschillende zorgprofessionals binnen de praktijk.

Elk werkgebied kent zijn eigen specifieke knelpunten
Ondanks dat knelpunten overal worden ervaren, is het opmerkelijk hoe verschillend de werkgebieden in het oosten van het land scoren op sommige indicatoren van disbalans. In het ene werkgebied is het percentage praktijken dat een patiëntenstop had heel hoog, in het andere de ervaren werkdruk onder doktersassistenten, en praktijken in weer andere werkgebieden hebben vooral moeite om waarnemers te vinden. Uit het rapport en de factsheets van het Nivel blijkt dat elk werkgebied zijn eigen specifieke set van knelpunten kent. Daarmee kunnen de huisartsenorganisaties hun eigen strategisch arbeidsmarktbeleid ontwikkelen.

Niet één generieke oplossing voorhanden
Veel huisartspraktijken zoeken naar oplossingen voor de huidige en toekomstige knelpunten. Het optimaliseren van de personeelsmix, onder andere door taakherschikking en het opleiden van extra personeel wordt daarbij het meest genoemd. Maar omdat de typen problemen verschillen, blijkt dat praktijken in de verschillende werkgebieden ook verschillende oplossingsrichtingen zoeken. Er is daarom geen ‘one size fits all’-oplossing voorhanden voor de huisartsenzorg in Oost-Nederland. Maar wel kunnen praktijken en werkgebieden van elkaar leren. Het is zinvol om de ervaringen en resultaten van de verschillende oplossingsrichtingen met elkaar uit te wisselen, vooral wanneer men met dezelfde type knelpunten op de arbeidsmarkt te maken heeft.

Partners samen aan de slag
In maart 2020 delen de regionale partners hun ervaringen en (gezamenlijke) oplossingsrichtingen. De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en ROS Proscoop zullen daarbij een ondersteunende rol vervullen. Want de problemen kunnen niet alleen op praktijkniveau of landelijk niveau worden aangepakt. Het draait om regionale samenwerking tussen huisartsen(organisaties), andere aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, gemeenten en opleidingsinstituten.

Over het onderzoek
Uit onderzoek dat het Nivel in 2018 uitvoerde bleek dat de werkdruk en werklast in huisartsenpraktijken over het algemeen als hoog wordt beoordeeld, en dat er onder andere in Oost-Nederland personeelstekorten worden voorzien. Voor de regionale samenwerkingspartners was dit onderzoek en de recente veranderingen in het zorglandschap aanleiding voor een aanvullend onderzoek.

Naast het overkoepelende rapport heeft het Nivel ook zeven aparte factsheets gemaakt met de belangrijkste bevindingen per werkgebied in Oost-Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van alle huisartsorganisaties (CHPA, FEA, HCDO, HOOG, HZ Oude IJssel, Medicamus, Medrie, SHT en Thoon), werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn (WGV) en Proscoop. Voor het onderzoek is de Nivel-praktijkenquête uit 2018 aangepast op de informatiebehoefte van de deelnemende regionale huisartsenorganisaties. De respons was hoog: bijna de helft van de praktijken (49%) vulden de enquête in. De actieve inbreng van de regionale partners (huisartsenorganisaties, Proscoop en WGV Zorg en Welzijn) heeft hier zeker toe bijgedragen.

Meer informatie

Bron: Proscoop

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl