Caransscoop en Progez bundelen krachten

Caransscoop en Progez bundelen krachten

18 maart 2016
ROS-netwerk

Caransscoop en Progez, Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en), hebben per 15 maart 2016 hun krachten gebundeld met een bestuurlijke fusie. Caransscoop en Progez blijven in de regio’s onder de bekende organisatienamen werken aan goede en betaalbare zorg in de buurt.

Krachten gebundeld

‘Door de bundeling van elkaars expertises spelen we efficiënt in op de veranderingen in het zorglandschap en de kracht van samenwerking in de regio’s’, vertelt Arie Jongejan. Daarbij levert de fusie een besparing op in de bedrijfsvoering en creëren we meer mogelijkheden voor innovatie.’
Arie Jongejan, voorheen directeur/bestuurder Caransscoop, is benoemd als de bestuurder van de nieuwe organisatie. Piet de Lange functioneert vanaf genoemde datum, tot de juridische fusie per 1 juli 2016, als adviseur van de Raad van Bestuur.

Duurzame samenwerkingsverbanden

Caransscoop en Progez zijn met hun kennis en expertise van de eerstelijnszorg al meer dan een decennium een begrip in de regio’s Achterhoek, Arnhem e.o., Drenthe, Flevoland, Stedendriehoek en Zwolle/ Hardenberg. Ons werkgebied bestrijkt bij elkaar 2,2 miljoen inwoners. Als maatschappelijke organisaties leveren we een essentiële bijdrage aan een sterke en goed georganiseerde eerste lijn. Maar er is meer nodig in de regio’s om daadwerkelijk de zorg op de juiste plek te realiseren en de gezondheid van inwoners te bevorderen. In onze gezamenlijke koers zetten we in op de veranderde klantenvragen en bouwen we verder aan duurzame samenwerkingsverbanden met onze lokale en regionale partijen in zorg en welzijn.’

Met regionaal en lokaal maatwerk

Caransscoop en Progez blijven na de fusie werken onder hun eigen bekende regionale namen. Dat is een bewuste keuze’, vult Piet de Lange aan. ‘Zorgprofessionals, gemeenten, zorgverzekeraars en samenwerkende organisaties blijven vanzelfsprekend advies en begeleiding op maat ontvangen. We geloven in  een goede aansluiting op de lokale en regionale vraagstukken en netwerken. Om dit te realiseren blijven we werken per regio met kleine advies- en projectteams. Daarbij willen we met de fusie profiteren van de schaalvoordelen van de samenwerking zoals een kostenbesparing op de bedrijfsvoering en de gezamenlijke ontwikkeling van (innovatieve) producten en diensten waarbij de regio’s gebaat zijn. De sociale kaart zorgindebuurt.info die Caransscoop en Progez vorig jaar samen hebben ontwikkeld is daar al een mooi voorbeeld van.’

Landelijke samenwerking

Niet alleen in de regio zoeken we samenwerking en synergie, ook landelijk doen we dat in het ROS-netwerk, voegt Arie toe. ‘We verbinden de landelijke, regionale en lokale partijen met elkaar voor het realiseren van noodzakelijke en gewenste veranderingen van het zorglandschap in de regio’s. We zijn hiermee een krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken’.

Artikel overgenomen van Caransscoop.nl

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl