Beter Gezond in de Buurt

Beter Gezond in de Buurt

1 juli 2016
Gebiedsgericht werken

In een proefproject zoekt ZONH rechtstreeks aansluiting bij wensen en belangen van bewoners en patiënten. Het project is van start gegaan in de wijk Huiswaard in Alkmaar. Een bewonersenquête, een contactpunt en een digitaal wijkplein zijn de invullingen die zijn besproken op de wijkbijeenkomst op 27 juni jl.

Programmamanager Mart Stel van ZONH legt uit dat dergelijke projecten tot nu toe meestal via de eerstelijnszorg liepen. “Wij willen echter aansluiten bij de groeiende tendens naar zelforganisatie van bewoners op het gebied van gezondheid, hulp en zorg. Daarin past het ondersteunen en versterken van bewonersinitiatieven. Wij doen dat met ons nieuwe aanbod ’Beter gezond n de Buurt’”

Wijkenquête gezondheid, welzijn en zorg

De hoofdopdrachtgever voor dit project is dan ook Wijkvereniging Huiswaard. Het project wordt nadrukkelijk ondersteund door huisartsenpraktijk Muiderwaard, apotheek Tochtwaard en twee fysiotherapiepraktijken die voor de wijk werken. ZONH begeleidt de wijkvereniging nu in drie initiatieven. Mart Stel: “De bewonersenquête gaat antwoord geven op ervaringen en wensen van wijkbewoners met gezondheid, welzijn en zorg. Dit leggen wij naast een inventarisatie onder formele hulp-, dienst- en zorgverleners voor de wijk en onder beleidsmatig betrokkenen bij gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor.”

Contactpunt Huiswaard

De tweede activiteit is de oprichting van het Contactpunt Huiswaard. Mede geïnspireerd op het initiatief Voormekaar-Oudorp in de Kop van Noord-Holland, gaat Huiswaard starten met een Contactpunt. In de eerste plaats is dit Contactpunt bestemd voor wijkbewoners die behoefte hebben aan sociaal contact. Hiernaast functioneert het Contactpunt voor bewoners die vragen hebben over wonen en leven in Huiswaard en daar zelf niet meteen goed uitkomen. De vrijwilligers van het Contactpunt kunnen hen dan helpen met het verhelderen van hun kwesties en soms ook meteen oplossen daarvan of hen gericht doorverwijzen naar de juiste loketten en hulp- of zorgverleners. De opzet van het Contactpunt wordt om die reden in nauw overleg met de professionele hulp en zorg afgestemd.

Digitaal Wijkplein Huiswaard

Het Digitale Wijkplein moet gaan zorgen voor versterking van de communicatie en verbinding in de wijk. Het is een aanvulling op het bestaande live en online contact tussen bewoners in de wijk. Naar verwachting krijgen daarmee de activiteiten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn een extra impuls. “ZONH ondersteunt deze bewonersinitiatieven steeds vanuit de insteek dat deze door bewoners en de wijkvereniging zelf gedragen en gestuurd worden. Onze support is dus tijdelijk en erop gericht dat er voldoende organisatiekracht bij bewoners en hun vereniging zelf ontstaat om deze initiatieven verder te organiseren en uit te voeren en de gewenste resultaten daarvan te realiseren. Met de ervaring die we hiermee in Huiswaard opdoen, kunnen we initiatieven die rechtstreeks vanuit bewonersgroepen of via eerstelijns hulp- en zorgverlening en/of beleidsbetrokkenen van gemeenten ondersteunen,” aldus Mart Stel.

Steeds meer mensen regelen zelf de organisatie van hun zorg en hulp. Dat doen zij deels omdat die zorg soms niet meer vanuit de samenleving komt. Maar steeds vaker ook vanuit de wens tot onafhankelijkheid. Bewoners groepen regelen gezamenlijk hun thuiszorg en hulp, wijkverenigingen starten contact- of informatiepunten voor bewoners en vraag en aanbod rond informele hulp worden beter aan elkaar gekoppeld. ZONH wil helpen om voor dit bewonersinitiatief op het terrein van zorg en welzijn een levendig digitaal ontmoetingsplein te maken. Stuur informatie over een dergelijk initiatief naar ZONH of neem contact op voor meer informatie.

Mart Stel, T. 072 – 541 4600, M. 06 10903911, E. m.stel@zonh.nl
Website ZONH: Beter gezond in de Buurt

Op 29 september 2016 organiseren ZONH en Munity Services, bekend van de Mijnbuurtje.nl, een congres over Online platformen voor de wijk: een beter verbonden en gezonder leven?

Dit bericht is overgenomen van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl