Zilveren Kruis en ROS'en investeren in verbetering zorg

Zilveren Kruis en ROS'en investeren in verbetering zorg

23 september 2020
ROS-netwerk

Zes Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn (ROS’en) ontvangen voor de komende vier jaar (2021-2024) van Zilveren Kruis financiering voor het verder optimaliseren van de zorg. Het gaat hierbij om ELAA (Amsterdam en Almere), Proscoop (Drenthe, Overijssel en deel Gelderland) Raedelijn (Utrecht), ROS Friesland (Friesland), ZONH (Noord-Holland) en ZorgImpuls (Rotterdam e.o.).

Volgens de directeuren van de betreffende organisaties een erkenning van de toegevoegde waarde die het ROS-netwerk heeft voor samenwerking en innovatie in en om de eerstelijnszorg en een stimulans om hiermee verder te gaan.

Waardering
“De ROS’en zijn continu bezig met verandering, vernieuwing en samenwerking. We voelen ons thuis in de turbulentie van de gezondheidszorg en hebben ons verenigd in het landelijk ROS-netwerk voor uitwisseling en daadkracht”, vertelt Philippe Sprenger, directeur-bestuurder van Raedelijn. “Zeker in de huidige tijd en het veranderende zorglandschap is dit van essentieel belang. De uitdagingen op het vlak van zorg en gezondheid zijn groot en daar kunnen de ROS’en de komende jaren een mooie rol in spelen. Enorm positief dat dit erkend wordt door Zilveren Kruis”, aldus Sprenger namens de vijf andere ROS’en.

Maatschappelijke opdracht
Het ROS-netwerk is een landelijk dekkend netwerk van vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren. De ROS’en hebben de taak om regionaal vernieuwingen te begeleiden, de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren. Binnen de eerstelijn, maar ook daarbuiten. Met zorgverzekeraars, het sociale domein, de nulde lijn, tweede lijn, overheden en het bedrijfsleven en binnen het ROS-netwerk zelf. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze al mooie successen geboekt.

Voor deze maatschappelijke opdracht ontvangen ROS’en financiering van de grootste zorgverzekeraar in de regio. Voor de vijf bovengenoemde ROS’en is dit Zilveren Kruis. Voor de overige ROS’en is de maatschappelijke opdracht gelijk en worden voor de financiering afspraken gemaakt met de andere zorgverzekeraars.

Slagkracht en kwaliteit
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis: “De zorg in Nederland is goed, maar er zijn een aantal uitdagingen om dat ook zo te houden. De veranderende zorgvraag en groeiende personeelstekorten verschillen per regio. Dit vraagt om nog meer regionale samenwerking en een sterke eerste lijn. Daarom vinden we het belangrijk meerjarige afspraken te maken.”


Meer weten? Neem contact op met een van bovengenoemde ROS' en.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Croesinckplein 24 (ingang A)
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl