Werken aan een gezond Nederland? Ken je populatie

Werken aan een gezond Nederland? Ken je populatie

27 juni 2016
Data-Dialoog-Doen, Triple Aim

Het definiëren van de populatie of subpopulatie is dé beginregel van het Triple Aim denken. Wie behoren tot de populatie in het gebied waar partijen samen met die populatie willen werken aan de verandering van zorg? Demografische, sociaaleconomische en gezondheidsgerelateerde kenmerken zijn bepalend voor de populatie in het verzorgingsgebied. Als we dan eenmaal inzicht hebben in deze populatie en naar wie op dat moment de grootste zorg uitgaat, komen we bij de grootste waarde die we van een populatie willen weten: wat is voor hen belangrijk, hoe definiëren zij kwaliteit van leven, zorg en sterven?

Tijdens het International Forum Quality and Safety in Health Care van 13 tot 15 april 2016 zijn verschillende vormen van het ‘kennen’ van een specifieke populatie voorbijgekomen. Data zijn, naast onontbeerlijk voor het meten van resultaten, ontzettend belangrijk in het definiëren van de populatie in een verzorgingsgebied. Op basis van demografische modellen, sociaaleconomische monitors en de beschikbare gezondheidsindicatoren wordt bepaald welke subpopulatie in het verzorgingsgebied de meest geschikte is. In het Robuustgebied (provincie Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en een deel van Gelderland) is hiervoor onder andere de ROS-Wijkscan een gebruikt instrument. Op basis van landelijke en regionale data wordt de populatie in beeld gebracht op 4-cijferig postcode niveau. In gesprek met de partners worden deze praatplaten verder aangevuld en geven zij een goed beeld van de genoemde kenmerken. Deze manier van kijken naar de populatie gebeurt in veel gevallen nog wel, echter het tweede onderdeel van ‘ken je populatie’ wordt in Nederland nog niet vaak toegepast.

Ken je populatie

‘Ken je populatie’ houdt namelijk ook in dat je weet welke kwaliteit van leven een individueel lid van de populatie belangrijk vindt. Waar gaat het voor die persoon om als hem wordt gevraagd wat hij belangrijk vindt in het leven? Twee inspirerende internationale voorbeelden:

De ‘What matters to you?’ olievlek

In Schotland heeft men dit zeer letterlijk genomen. In het project SHINE werden zorgprofessionals geschoold tot het stellen van de vraag ‘what matters to you?’. Men is heel klein begonnen, namelijk met zes patiënten. Dat heeft zich vervolgens als een olievlek verspreid onder patiënten en collega zorgprofessionals. Inmiddels is de werkwijze geadopteerd als dé werkwijze voor geheel Groot-Brittannië en volgen ook de randvoorwaarden – zoals financiering – deze werkwijze. Patiënten zijn tevreden en dragen graag hun steentje bij aan hun eigen welbevinden. De zorgprofessionals hebben plezier in hun werk, ze zien dat zij er echt toe doen in het realiseren van dit welbevinden.

Effect opgeleide ervaringsdeskundigen

Nieuw-Zeeland was na een aantal hevige aardbevingen hard op zoek naar ‘goedkope’ oplossingen voor de relatief grote populatie met chronische aandoeningen en co-morbiditeit. Met de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen wordt samen met deze patiënten gewerkt aan de vraag ‘what matters to you?’. Door een ander perspectief op hun leefomstandigheden wordt duidelijk waarom de goedbedoelde en evidence based aanpak van de zorgprofessionals niet of nauwelijks tot resultaat leiden. De één op één aandacht en vervolgens in groepsverband werken met deze patiënten, laten goede resultaten zien: het zelfvertrouwen is sterk verbeterd en men is beter in staat de regie over hun aandoening zelf te voeren. Daarnaast is het aantal bezoeken aan de SEH door deze patiënten gedaald en ook het aantal huisartsbezoeken is flink afgenomen. Inmiddels is de ervaringsdeskundige een beschreven functionaliteit in het gezondheidscentrum en staat deze ook op de loonlijst. De huisartsen zijn overtuigd; ervaringsdeskundigen zijn niet meer weg te denken uit hun dagelijkse praktijk.

Bronnen:

  • Fundamentals van Triple Aim, Marc Bruynzeels
  • Mobilisingcommunity assets to help people achieve personal health outcomes, Margaret Hannah en Helen Crisp, The Health Foundation
  • Engaging Patients in their own Health, Diana Dowdle en David Codyre 
Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl