Werkbezoek aan anticipeerregio

Werkbezoek aan anticipeerregio

7 februari 2016
ROS-netwerk

Op 6 april komt minister Edith Schippers voor een werkbezoek naar de Kop van Noord-Holland. VWS heeft ZONH gevraagd het werkbezoek te organiseren. Er wordt een werkconferentie georganiseerd waarvan het werkbezoek een onderdeel is. Het gaat om een anticipeerregio waarvan wordt verwacht dat het aantal bewoners afneemt.

ZONH heeft een voorbereidingsgroep samengesteld met vertegenwoordigers van organisaties uit de sectoren zorg, welzijn en het sociaal domein uit de regio. Doel van de werkconferentie is zichtbaar te maken wat er reeds gebeurt, dat slim aan elkaar te verbinden, te bespreken wat er nog nodig is en hoe dat gezamenlijk opgepakt kan worden. Die input wordt gebruikt om een actieplan op te stellen voor de toekomst van de zorg en ondersteuning in de regio.

Anticipeerregio

De overheid heeft de Kop van Noord-Holland aangemerkt als één van de twaalf anticipeerregio’s; gebieden waar in de toekomst een andere bevolkingssamenstelling en afname van inwoners wordt verwacht. Dit in tegenstelling tot de krimpregio’s waar de bevolking nu reeds daalt. Een anticipeerregio brengt extra uitdagingen met zich mee, onder andere als het gaat om het bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning.

In gesprek

Minister Schippers wil zich graag laten informeren over hoe de Kop van Noord-Holland omgaat met die opgave. Daarnaast wil zij aangeven wat haar ideeën daarover zijn. Zij wil in gesprek met het ziekenhuis, de huisartsenvereniging, de provincie of de GGD en/of de gemeenten, preferente zorgverzekeraar VGZ en andere belangrijke partijen. Wie die andere partijen zijn, is afhankelijk van de onderwerpen die daadwerkelijk besproken worden met de minister.

Voortgangsbrief krimpregio’s

Recent heeft minister Edith Schippers een zogeheten ‘voortgangsbrief’ gestuurd naar de Tweede Kamer over de curatieve zorg in een krimpregio. Daarin gaat zij onder andere in op het landelijk beleid bevolkingsdaling, spoedeisende hulp, acute verloskunde, de netwerkbijeenkomsten in krimpregio’s en de basiszorg. Ook de anticipeerregio komt aan bod. Een bericht over de voortgang van curatieve zorg in een krimpregio staat op ZorgenZ onder het thema Krimpregio’s.

Foto: J. Marijs/Shutterstock

Dit bericht is overgenomen van de website van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl