“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”

“We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie”

20 april 2017
Gebiedsgericht werken, Ouderenzorg

Hannie Olthuis van de huisartsencoöperatie Medicamus is praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige in Ermelo. Na programmamanager Marian Kesler op 19 april jl., vertelt Hannie nu bevlogen over de inzet van een lokaal ouderteam, een digitale zorgmap en grotere betrokkenheid van mantelzorgers bij GezondVeluwe. 

“In 2016 zijn we met GezondVeluwe daadwerkelijk aan de slag gegaan met een nieuwe vorm van samenwerken. In een ouderenteam werkt de huisartsenpraktijk intensief samen met wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseurs van lokale welzijnsorganisaties. Bij ons zijn ook de fysiotherapeuten en de apotheken aangesloten. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het werkproces en maken gebruik van het eenvoudige communicatiesysteem OZOverbindzorg. Je kan dit systeem ook wel vergelijken met een soort digitale zorgmap, waarbij de ouderen en hun mantelzorgers de regie hebben.”

Korte lijntjes

“Ik ben erg enthousiast over deze samenwerking. Ik werk al heel wat jaren in de zorg en door dit systeem hebben we veel meer korte lijntjes met elkaar beschikbaar.  Door de veranderingen in de zorg wonen ouderen steeds langer thuis. De zorg rondom ouderen is daarmee complexer geworden. Met OZOverbindzorg communiceren we eenvoudig met elkaar en wat we communiceren is voor alle betrokkenen zichtbaar. Dit voorkomt misverstanden. In de huisartsenpraktijk, waar ik werkzaam ben, benader ik ouderen en hun mantelzorgers voor deelname aan het systeem. Zij moeten uiteraard toestemming geven, en ook wie binnen hun netwerk precies toestemming mogen krijgen om in de communicatie te delen. Vaak moeten ze er even over nadenken, maar als ze eenmaal deelnemen ervaren ze al snel de voordelen.”

150.000 inwoners

De afgelopen jaren als de zorgverzekeringen verlengd moesten worden in het najaar, kwam de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde in het nieuws met een keurmerk. Sinds 2016 is het initiatief doorontwikkeld tot een populatiegericht programma, waarin zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en cliëntenorganisaties samenwerken aan het welbevinden van de 150.000 inwoners. ZorgenZ volgt GezondVeluwe: dit is het tweede interview. Programmamanager Marian Kesler sprak op 17 april jl. over deze toekomstbestendige inrichting van zorg en ondersteuning. 

Mantelzorgers ondersteunen

“Zo was ik onlangs bij een oudere mevrouw, van wie de voeten heel droog waren. Via het systeem heb ik een door de huisarts voorgeschreven recept verzonden naar de apotheek en heb ik de wijkverpleegkundige van thuiszorg gevraagd om de voeten van deze mevrouw te verzorgen. Zij hebben hier nu dagelijks aandacht voor. Dat is voor haar zoon die een belangrijke mantelzorger is, ook heel fijn: hij hoeft niet overal achteraan te bellen. Ook is transparant voor alle betrokkenen welke zorg en verantwoordelijkheid een ieder heeft rondom de ouderen. Kort geleden was ik bij een andere patiënt waarvoor fysiotherapie was aangevraagd: we maakten ons zorgen over het lopen van deze mevrouw. Met thuiszorg is afgesproken, dat zij helpen bij de oefeningen die mevrouw van de fysiotherapeut heeft opgekregen.”

Spin in het web

“Als praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige ben ik vaak de spil in het web. Ik heb kennis van het netwerk rondom de oudere en ik kan me goed verplaatsen in de thuissituatie. Met de nieuwe werkwijze e-mailen we minder heen en weer, benutten we de kortere lijnen en elkaars kwaliteiten. De ouderenadviseurs van de welzijnsorganisaties hebben ook een grotere rol. Zij bieden de begeleiding die het langer thuis wonen ondersteunen. Thema’s zoals eenzaamheid krijgen hiermee meer aandacht. We kunnen met elkaar meer ondersteuning bieden aan de mantelzorgers. Dat is vaak ook echt nodig.”

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl