VWS-subsidie voor Vitaal Vechtdal om gezonde leefstijl bij inwoners te stimuleren

VWS-subsidie voor Vitaal Vechtdal om gezonde leefstijl bij inwoners te stimuleren

1 februari 2019
Populatiegerichte zorg, Preventie, Regionale samenwerking tussen eerste lijn

Vitaal Vechtdal ontvangt een subsidie voor een periode van drie jaar van het ministerie van VWS. Dit is een vergoeding voor een deel van de samenwerkingskosten om een gezonde leefstijl bij inwoners in regio Vechtdal te stimuleren en activeren. VWS wil met deze tegemoetkoming, de zogenoemde Preventiecoalitie, een structurele samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten en netwerken zoals Vitaal Vechtdal stimuleren.

De subsidie geeft de mogelijkheid om extra activiteiten maar ook methoden te ontwikkelen om een gezonde leefstijl verder mogelijk te maken.

Zilveren Kruis is een grote zorgverzekeraar in de regio en ondersteunt de aanpak van Vitaal Vechtdal. De aanvraag is door Zilveren Kruis, samen met gemeente Ommen, gemeente Hardenberg en Vitaal Vechtdal ingediend en door het VWS toegekend.

Focus op bravo-onderwerpen
Vitaal Vechtdal werkt samen met werkgevers, scholen, zorgorganisaties, gemeenten, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Een gezonde leefstijl stimuleren dient vanuit een gezamenlijke aanpak zowel thuis, op school, op het werk, als bij (sport)verenigingen plaats te vinden, is de opvatting van Vitaal Vechtdal. De focus ligt hierbij op de bravo-onderwerpen: meer bewegen, stoppen met roken, minder alcohol drinken, gezonde voeding en ontmoeten & ontspanning. De inwoners, van jong tot oud, worden nauw betrokken. Hierbij wordt specifiek gelet op de aansluiting van mensen die te maken hebben met werkloosheid, slechte gezondheid en een ongezonde leefstijl.

Daarnaast wordt gekeken hoe de zorg voor kwetsbare ouderen beter kan worden georganiseerd. Betere samenwerking tussen zorgverleners, en meer inzet op preventie, moet leiden tot betere gezondheid en lagere kosten voor de zorg.

Verbindende rol
Alwin te Rietstap, wethouder van de gemeente Hardenberg: “Samenwerking rondom preventie in onze gemeente is van wezenlijk belang. Het is daarom goed dat de subsidie van het ministerie aan Vitaal Vechtdal is toegekend. Hiermee kan Vitaal Vechtdal haar verbindende rol in de regio verder uitbouwen.”
Leonore de Bakker, senior manager zorginkoop, Zilveren Kruis: “Zilveren Kruis is sinds de start partner van Vitaal Vechtdal. We zijn blij dat we de samenwerking binnen Vitaal Vechtdal extra kunnen stimuleren met deze subsidie. De plannen van Vitaal Vechtdal passen goed bij de beweging die Zilveren Kruis stimuleert. Zowel op het gebied van het versterken van vitaliteit, als onze ambitie om meer zorg vanuit het ziekenhuis te verplaatsen naar de thuissituatie van de verzekerde.”
Paul Habets, voorzitter van het bestuur van Vitaal Vechtdal, noemt de subsidie een welkome ondersteuning voor onze regionale samenwerking. “Hiermee kunnen wij de inwoners ook de komende jaren verder helpen om makkelijker keuzes te maken die goed zijn voor je gezondheid.”

Vitaal Vechtdal polis
Een van initiatieven van het netwerk is de Vitaal Vechtdal polis, een gratis aanvullende verzekering die mensen naast hun basisverzekering afsluiten. Circa 25 duizend mensen hebben dat inmiddels gedaan. Ze krijgen korting op trainingen en workshops, op bijvoorbeeld een valrisico-screening of een supermarkttour, of gratis parkeren bij het ziekenhuis in Hardenberg. Het is een instrument dat helpt om mensen gezonde keuzen te laten maken.

De subsidie geeft de mogelijkheid om extra activiteiten maar ook methoden te ontwikkelen om een gezonde leefstijl verder mogelijk te maken.

Zilveren Kruis is een grote zorgverzekeraar in de regio en ondersteunt de aanpak van Vitaal Vechtdal. De aanvraag is door Zilveren Kruis, samen met gemeente Ommen, gemeente Hardenberg en Vitaal Vechtdal ingediend en door het VWS toegekend.

Focus op bravo-onderwerpen
Vitaal Vechtdal werkt samen met werkgevers, scholen, zorgorganisaties, gemeenten, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Een gezonde leefstijl stimuleren dient vanuit een gezamenlijke aanpak zowel thuis, op school, op het werk, als bij (sport)verenigingen plaats te vinden, is de opvatting van Vitaal Vechtdal. De focus ligt hierbij op de bravo-onderwerpen: meer bewegen, stoppen met roken, minder alcohol drinken, gezonde voeding en ontmoeten & ontspanning. De inwoners, van jong tot oud, worden nauw betrokken. Hierbij wordt specifiek gelet op de aansluiting van mensen die te maken hebben met werkloosheid, slechte gezondheid en een ongezonde leefstijl.

Daarnaast wordt gekeken hoe de zorg voor kwetsbare ouderen beter kan worden georganiseerd. Betere samenwerking tussen zorgverleners, en meer inzet op preventie, moet leiden tot betere gezondheid en lagere kosten voor de zorg.

Verbindende rol
Alwin te Rietstap, wethouder van de gemeente Hardenberg: “Samenwerking rondom preventie in onze gemeente is van wezenlijk belang. Het is daarom goed dat de subsidie van het ministerie aan Vitaal Vechtdal is toegekend. Hiermee kan Vitaal Vechtdal haar verbindende rol in de regio verder uitbouwen.”
Leonore de Bakker, senior manager zorginkoop, Zilveren Kruis: “Zilveren Kruis is sinds de start partner van Vitaal Vechtdal. We zijn blij dat we de samenwerking binnen Vitaal Vechtdal extra kunnen stimuleren met deze subsidie. De plannen van Vitaal Vechtdal passen goed bij de beweging die Zilveren Kruis stimuleert. Zowel op het gebied van het versterken van vitaliteit, als onze ambitie om meer zorg vanuit het ziekenhuis te verplaatsen naar de thuissituatie van de verzekerde.”
Paul Habets, voorzitter van het bestuur van Vitaal Vechtdal, noemt de subsidie een welkome ondersteuning voor onze regionale samenwerking. “Hiermee kunnen wij de inwoners ook de komende jaren verder helpen om makkelijker keuzes te maken die goed zijn voor je gezondheid.”

Vitaal Vechtdal polis
Een van initiatieven van het netwerk is de Vitaal Vechtdal polis, een gratis aanvullende verzekering die mensen naast hun basisverzekering afsluiten. Circa 25 duizend mensen hebben dat inmiddels gedaan. Ze krijgen korting op trainingen en workshops, op bijvoorbeeld een valrisico-screening of een supermarkttour, of gratis parkeren bij het ziekenhuis in Hardenberg. Het is een instrument dat helpt om mensen gezonde keuzen te laten maken.

Bron: Zorgenz

www.proscoop.nl

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl