Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

25 januari 2019
Jeugd

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici, verloskundigen en psychologen/psychotherapeuten hebben elk een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook wettelijk verplicht. Per 1 januari jl. is deze meldcode vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een afwegingskader. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is.

Wat houdt dat afwegingskader in? Bekijk daarvoor de animatie op You Tube, die het gebruik van het afwegingskader in ruim twee minuten helder toelicht.

Overigens zijn de onderdelen kindermishandeling en volwassenengeweld samengevoegd tot één geheel. Daardoor kent de meldcode nog maar één stappenplan, voor zowel kindermishandeling als huiselijk geweld.

Training
Vanwege de vernieuwde meldcode biedt de ROS Elaa professionals in haar regio een training aan: Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand van een concrete casus wordt er op interactieve wijze alle stappen van de meldcode zichtbaar en praktisch gemaakt.

Werkwijze Veilig Thuis
Tevens heeft Elaa over dit onderwerp een nieuwsbrief special uitgebracht. Daarin vertelt de voorzitter van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK) hoe Veilig Thuis omgaat met meldingen. “Elke melding wordt ingeschat op zwaarte en op veiligheid. Bijna altijd liggen er meerdere problemen aan het geweld ten grondslag. Welk type hulp past daarbij, welke organisatie kan die het beste bieden, wie wordt de regiehouder? Dat kan Veilig Thuis zijn, maar meestal niet. Veilig Thuis monitort de voortgang. Dat gebeurt sinds 2019 standaard anderhalf jaar.”

Elke huisarts heeft ermee te maken
Een huisarts stelt dat helaas elke huisartsenpraktijk te maken krijgt met kindermishandeling of huiselijk geweld. “Wees daarom bekend met en alert op risicofactoren en signalen”, roept hij zijn collega’s op. Hij erkent dat vermoedens van huiselijk geweld huisartsen in een lastige positie kunnen brengen, vanwege de vertrouwensrelatie met de patiënt. “Het afwegingskader biedt daarbij handvatten.”

Verloskundigen staan altijd áán
Een verloskundige is tijdens een relatief korte, maar emotioneel intensieve periode betrokken bij een zwangere. Ook zij zijn alert op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zoals de verloskundige het in het interview verwoordt: “Wij zijn poortwachters, voor zwangerschappen, maar ook voor de sociale factoren erom heen. Dus ook voor de veiligheid van het kind. Daar zijn we op gespitst: we staan altijd áán.”

Bron: zorgenz

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl