VAAM info blijft actueel en beschikbaar via website ROS-Wijkscan

VAAM info blijft actueel en beschikbaar via website ROS-Wijkscan

30 januari 2017
Data-Dialoog-Doen

De VAAM (Vraag Aanbod Analyse Monitor) is vanaf heden beschikbaar via de website www.roswijkscan.nl/vaam. Met de gedetailleerde informatie uit de VAAM kunnen huisartsen, zorggroepen, beleidsmakers, inwoners en opleiders met elkaar in gesprek over een goede afstemming van zorgvragen en zorgaanbod van huisartsenzorg op buurtniveau. De VAAM is ontwikkeld door het NIVEL, samen met de NPCF, het ministerie van VWS en CBB (onderdeel van het ROS-netwerk).

‘Als ROS hebben we een belangrijke rol in het samenbrengen en verbinden van  organisaties uit verschillende domeinen. Hierbij gaat het veelal om het afstemmen van zorgvraag en zorgaanbod.  Voor het maken van de juiste keuzes en afspraken is het daarbij belangrijk om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de bewoners,’ aldus Nicoline van Nieuw Amerongen ROS-directeur bij stichting OOGG. ‘De VAAM is een bewezen internetapplicatie die dit afstemmingsproces van zorgvraag en -aanbod ondersteunt door het presenteren van relevante gegevens op buurtniveau. We hebben als ROS’en meer dan eens aangetoond een belangrijke sparringpartner en procesbegeleider te zijn in dit gehele proces van analyseren, interpreteren en implementeren.’

Lokale zorgvraag en -aanbod afstemmen met relevante data

‘De VAAM draagt bij aan de breed gedragen visie van het ROS-netwerk dat een goed georganiseerde regionale gezondheidszorg bijdraagt om bij een toenemende vraag de zorg betaalbaar, van hoge kwaliteit en dichtbij te houden,” aldus Jantien Heideman, landelijk projectleider CBB en ROS-adviseur bij Stichting OOGG. ‘De VAAM is één van de bronnen die ROS-adviseurs gebruiken als ze een beeld willen geven  van de zorgvraag in een regio of wijk. Tezamen met gegevens uit andere bronnen en informatie van de zorgverleners zelf ontstaat een goed beeld op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt die bijdragen aan de visie die zojuist geschetst werd.
‘Zolang het NIVEL de zorgvraag en aanbodcijfers op wijkniveau genereert zal de VAAM-website een belangrijke rol hebben in het regionaal én landelijk beschikbaar stellen van deze informatie.’ De ROS’en, voor het merendeel verenigd in CBB, blijven de VAAM en andere informatie gebruiken ter ondersteuning van de dagelijkse advies- en begeleidingstrajecten in de steeds weer veranderende wereld van de (eerstelijns)zorg.

Inzicht in de gezondheid van een populatie

Voor de VAAM is een methodiek ontwikkeld om, op basis van de sociaal-demografische samenstelling van een buurt, de vraag naar eerstelijnszorg en de gezondheid van een populatie te schatten. Gegevens uit allerlei bronnen zoals NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, het Sociaal en Cultureel Planbureau, ABF en gegevens van het CBS worden bewerkt, geanalyseerd en verrijkt tot schattingen op buurtniveau.

Geschatte zorgvraaggegevens worden op de VAAM getoond voor huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, verloskundige zorg en mondzorg. Daarnaast wordt de vraag naar zorg ook uitgesplitst naar ziekteclusters, chronische aandoeningen en voor hulp en verpleging. De laatste uitbreiding van de VAAM betreft gegevens over zorg op huisartsenposten. Hierdoor brengt de VAAM niet alleen de geschatte vraag naar huisartsenzorg op de dag weer, maar ook tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

De VAAM beschikbaar daar waar zij nodig is

Linda Flinterman, onderzoeker NIVEL: ‘Met het publiceren van de VAAM via de website www.roswijkscan.nl/vaam wil het NIVEL een bijdrage blijven leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod aan eerstelijnsvoorzieningen op de lokale vraag. Door de koppeling van de VAAM met de ROS-Wijkscan zijn de cijfers beschikbaar daar waar zij nodig zijn, op lokaal niveau waar verschillende tussen partijen uit de (eerstelijns)zorg en het sociaal domein samen de zorg zo goed mogelijk proberen vorm te geven.’

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl