Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten in kaart gebracht

Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten in kaart gebracht

23 oktober 2017
Gebiedsgericht werken, Populatiegerichte zorg, Regionale samenwerking met sociaal domein

Op welke gebieden en hoe werken gemeenten en regio’s samen met zorgverzekeraars aan de verbinding van het sociaal en het medisch domein? De VNG en ZN hebben de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars letterlijk in kaart gebracht. In een groot aantal overzichtskaarten komen samenwerkingsvormen aan bod op het gebied van preventie, GGZ, ouderen, wijk en jeugd. Daarnaast wordt gekeken naar beleid, inkoop en gemeentepolissen.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor zorg in de wijk, voor jeugdzorg en voor de uitvoering van de Wmo. Daarom zoeken gemeenten steeds meer de samenwerking met zorgverzekeraars. Alleen de wijze waarop dit gebeurt, is per gemeente en per zorgverzekeraar verschillend.

Gespreksdocumenten
Het ministerie van VWS, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) wilden graag een overzicht hebben van de verschillende manieren van samenwerking. Ze hebben Andersson Elffers Felix gevraagd dit in kaart te brengen. En dat is letterlijk zo uitgevoerd. De verschillende facetten van samenwerking zijn steeds op een overzichtskaart van Nederland gevisualiseerd.
Het betreft een zeer uitgebreid document van ruim 100 pagina’s. Het gaat om een werkdocument en de overzichtskaarten worden nadrukkelijk bestempeld als gespreksdocumenten . Ze bieden veel inzicht in de bestaande samenwerking tussen een gemeente en een verzekeraar en vormen daarmee een goed hulpmiddel in het gesprek tussen deze partijen.

Interessant voor zorgverleners en adviseurs
Echter: deze kaarten bieden tevens veel inzicht in de stand van zaken voor alle partijen die op enige manier betrokken zijn bij de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Dus ook voor alle eerstelijnszorgverleners en voor ROS-adviseurs. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk overzicht van de Wmo-regio’s en een heldere overzichtskaart van de kernwerkgebieden van de verzekeraars.

U vindt meer informatie op de website van VNG:

Let op: de kaarten zijn bedoeld als gesprekshulpmiddel en geven een momentopname weer. De kaarten laten de stand van zaken zien in juni 2017.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl