ROS-netwerk position paper: Samen werken aan zorg en gezondheid

ROS-netwerk position paper: Samen werken aan zorg en gezondheid

18 september 2020
ROS-netwerk

De 14 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) bestaan dit jaar 15 jaar. Een moment om een geactualiseerde position paper “Samen werken aan zorg en gezondheid” uit te brengen. Daarin staat beschreven waar de ROS’en voor staan en wat ze regionaal en landelijk kunnen betekenen in de steeds veranderende en complexe gezondheidszorg. Landelijk zijn de krachten gebundeld in het ROS-netwerk.

Een onafhankelijke partij met ambitie
De ROS’en streven in de regio’s naar een krachtige eerstelijnszorg die aansluit bij de vraagstukken en kenmerken van de regio. Daarbij verbinden, adviseren en begeleiden ze integrale samenwerkingen tussen (eerstelijns) zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten. patiëntenorganisaties en kennisinstituten. Professionals en organisaties die gericht zijn op een gezondere wijk, gemeente of regio.
Als onafhankelijke partij, de ROS’en zijn geen zorgaanbieder of zorginkoper, kiezen ze voor een brede aanpak. Gezondheid is namelijk niet alleen de afwezigheid van ziekte, het gaat ook om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.

Regionalisering van de zorg
Door voortdurend te monitoren en analyseren, hebben de ROS’en de populatie van hun werkgebied goed in beeld. De aanpak en rollen sluiten goed aan bij de regionale context en vragen. Daarnaast is kennisdeling belangrijk, want met elkaar staan we voor grote uitdagingen. De ROS’en delen hun kennis over regelgeving, landelijke (beleids)ontwikkelingen en financiering in de regio. En regionale kennis en ervaringen delen ze continue met de andere ROS’en en regionale en landelijke partijen. Ze zijn collectief aanspreekbaar voor landelijke vraagstukken die een regionale uitwerking vragen. Zo dragen de ROS’en gericht bij aan het duiden van ontwikkelingen en de vertaling ervan naar de regio.

Doorontwikkelen in veranderend zorgveld
In de afgelopen 15 jaar zijn al veel multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, proeftuinen en andere mooie initiatieven ontstaan onder begeleiding van de ROS’en.

Ontwikkelen in het steeds veranderende zorgveld blijft van groot belang. Zo is met regionale partijen tal van regiobeelden gemaakt in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. En zijn er stappen gezet rondom digitalisering, de krappe arbeidsmarkt voor huisartsenzorg en intensieve regionale samenwerking: binnen de eerste lijn en met andere domeinen.

De ROS’en in de regio
De ROS’en in Nederland zijn: Elaa, Lijn1 Haaglanden, ProScoop, Reos, ROS Friesland, Zorgadvies Groningen, Roset, Mura Zorgadvies, Raedelijn, Robuust, SGZ, Samergo, ZEL en ZONH. De ROS’en zijn lid van InEen. Een branchevereniging die eveneens staat voor versterking en verbinding van de eerste lijn en de belangen van de georganiseerde eerste lijn behartigt.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Croesinckplein 24 (ingang A)
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl