ROS-netwerk inventariseert leefstijlinitiatieven in Nederland

ROS-netwerk inventariseert leefstijlinitiatieven in Nederland

19 maart 2024
ROS-netwerk

Leefstijl krijgt steeds meer erkenning als integraal onderdeel van de gezondheidszorg. Om een helder inzicht te verkrijgen in de diverse initiatieven en tools die momenteel worden ingezet voor leefstijlverandering in de eerstelijnszorg, heeft het ROS-netwerk de taak op zich genomen om landelijk de bestaande leefstijlinitiatieven en -tools in de eerstelijnszorg in kaart te brengen.

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd in opdracht van team Praktijkimplementatie en Kwaliteit (PIEK) van de Coalitie Leefstijl in de Zorg, in nauwe samenwerking met InEen. Inzicht in de huidige stand van zaken rondom de bekendheid en het gebruik van leefstijlinitiatieven onder huisartsen en paramedici helpt te bepalen welke leefstijlinitiatieven kunnen worden gepromoot, welke kunnen worden opgeschaald en op welke gebieden verdere ontwikkeling nodig is. De ROS-en weten goed wat er speelt op regionaal en lokaal niveau, het ROS-netwerk kan dit goed in kaart brengen.

De inventarisatie levert antwoorden op de vragen:

  • In hoeverre zijn brancheverenigingen van eerstelijnsberoepsgroepen, huisartsenzorggroepen en paramedici bekend met leefstijlinitiatieven en/of -tools?
  • Worden deze leefstijlinitiatieven en/of -tools gebruikt?
  • Wat is de reden waarom deze leefstijlinitiatieven en/of -tools wel of niet gebruikt worden?

De inventarisatie is medio maart gestart en wordt naar verwachting voor de zomer afgerond. Team PIEK heeft ook opdracht verleend voor soortgelijke inventarisaties binnen de tweede lijns- en geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt breed binnen de curatieve zorg de bestaande leefstijlinitiatieven en -tools in kaart gebracht.

Team van adviseurs:
Fimke Wiersma, directeur-bestuurder Elaa
Myrtille Verhagen, programmamanager Robuust
Yvonne van Hamersveld, projectleider Robuust
Babita Pottjegort-Blokland, adviseur ZONH

Op de foto v.l.n.r.: Myrtille Verhagen (programmamanager ROS Robuust), Yvonne van Hamersveld (projectleider ROS Robuust), Babita Pottjegort (adviseur ZONH), Angela de Rooij (lid programmateam PIEK van Coalitie Leefstijl in de Zorg), Maaike Heesbeen (lid programmateam PIEK van Coalitie Leefstijl in de Zorg) en Corine Bruggers (Beleidsmedewerker InEen).

Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). We adviseren en begeleiden in de eigen regio's de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijken. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel om mensen zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden.

De Coalitie Leefstijl in de Zorg is mogelijk gemaakt middelen van het ministerie van VWS voor een brede leefstijlcoalitie met als doel implementatie van leefstijl in de curatieve gezondheidszorg.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl