ROS’en verzorgen workshops tijdens NCVGZ 2016

ROS’en verzorgen workshops tijdens NCVGZ 2016

16 maart 2016
ROS-netwerk

Werelden verbinden. Dat is dit jaar het thema van het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 6 en 7 april in Rotterdam. Het congres beoogt hét platform te zijn waar vernieuwende en verschillende ideeën en invalshoeken samenkomen en worden uitgewisseld. Ook de ROS’en dragen inhoudelijk bij aan het programma met twee workshops over innovatieve onderwerpen.

Workshop: Werelden verbinden in de wijk? Tips and trics vanuit de methode ‘data-dialoog-doen’!

Gezondheid, zorg en welzijn met elkaar verbinden in de wijk. Veel professionals staan voor deze opgave, die wordt bemoeilijkt door (tegenstrijdige) belangen, draagvlak en langdurige processen. Om met elkaar in dialoog te kunnen gaan en samen de juiste beslissingen kunnen nemen, is het van groot belang om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Zodat op basis van die informatie in interactieve sessies met elkaar kan worden gewerkt aan een gezamenlijk gedragen plan. De drie ROS’en Robuust, Caransscoop en OOGG geven, vanuit de gezamenlijke samenwerking Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), een kijkje in de wereld van ervaren adviseurs die dagelijks ondersteunen in deze trajecten, waarbij zij uitgaan van het principe ‘data-dialoog-doen’.

De workshop wordt verzorgd door:

  • Jantien Heideman, OOGG en CBB
  • Karin Neeleman, Caransscoop
  • Annet Joustra, Robuust

Meer informatie

Workshop 2: PlusPraktijken Oostelijk Zuid-Limburg; innovatiekracht ten behoeve van Triple Aim

Een huisartsenpraktijk waar patiënten zelf de regie hebben, doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. De PlusPraktijken van proeftuin MijnZorg, waar Robuust programmamanager is, sluiten aan op de huisartsenpraktijk van de toekomst. Het doel is om met deze PlusPraktijken een flinke slag te maken in het halen van de Triple Aim doelen: een betere algemene gezondheid en kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. Op interactieve wijze wordt tijdens de workshop meer verteld over de PlusPraktijken, die in januari 2016 zijn gestart.

Deze workshop wordt verzorgd door:

  • Vera Op den Drink (Robuust)
  • Marijn Verburg (Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg)

Meer informatie

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl