ROS’en kiezen positie

ROS’en kiezen positie

9 mei 2016
Gebiedsgericht werken, Programmamanagement, ROS-netwerk, Triple Aim

De ROS’en hebben de wind mee met zorg in de regio, wijk en buurt plus de verbinding tussen zorg, publieke gezondheid en welzijn. Om de ‘O’ uit het woord ROS waar te maken, ondersteunen de zeventien regionale organisaties de vele veranderingen…Met ambitie: over twee jaar willen ze programmaleiders zijn in de belangrijkste bewegingen en veranderprocessen in de gezondheidszorg. Leiders die verbindingen leggen, projecten opschalen over de domeinen heen. Het is niet meer alleen de eerste lijn.

Dit staat in het recent verschenen Position Paper dat het ROS-netwerk heeft uitgebracht. ‘Onze route naar 2018: een krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken’, is de titel. De leidraad daarbij is opvallend. De ROS’en sluiten aan bij de nieuwe kijk op gezondheidszorg van Machteld Huber, oftewel ‘Het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’

Passend bij de grote vraagstukken

Waar de gezondheidszorg en de ROS’en nu voor staan is niet onbekend. (1) Zorg, publieke gezondheid en welzijn moeten een verbinding aangaan, (2) In een andere manier van werken zoeken zorgprofessionals, zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars naar hun nieuwe rol, (3) Zorgaanbieders moeten zich rondom burgers en patiënten organiseren, fysiek in wijken en in online netwerken, (4) Burgers en patiënten krijgen meer verantwoordelijkheid als het gaat om hun gezondheid, ze moeten de regie zelf ter hand nemen. De ervaring, specialisatie en schaalgrootte van de ROS’en passen één op één bij deze vraagstukken concludeert het netwerk in haar Position Paper.

De waarde van de ROS

Waarom de ROS’en passen bij de huidige vraagstukken wordt duidelijk uitgelegd. Zo hebben de ROS’en een organisatiegraad die aansluit bij de schaal waarop de veranderingen in de zorg gerealiseerd moeten worden. De organisaties staan onafhankelijk tegenover de partijen in de domeinen: lijnloos en partijloos. De regionale scoop zorgt voor doelmatige en effectieve dienstverlening, afgestemd op de vraagstukken en opgaven tot verandering. Via het landelijke netwerk worden kennis en ervaring gedeeld en uitgewisseld met ander organisatie. ROS-adviseurs zijn ervaren en deskundig in het begeleiden van transformaties; ze hebben inhoudelijke kennis en tonen visie en leiderschap. Als aanjager, regisseur, programmamanager, procesbegeleider, kennismanager en strategisch adviseur. De ROS’en zijn als sparringpartner nauw betrokken bij veranderprocessen en beleidsvorming op bovenregionaal en landelijk niveau. Als partner in wijk- en populatiegericht werken, kijken ze steeds een stap vooruit, meldt het Paper.

Triple Aim, over de lijnen heen

In het Position Paper worden voorts enkele uitgangspunten geformuleerd. Dat is naast de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber, de Triple Aim benadering: betere gezondheid, lagere kosten en hogere patiënttevredenheid. In die benadering wordt de oorspronkelijk opdracht ‘samenwerken in de eerste lijn’ losgelaten. Om iedereen zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden, is samenwerking nodig binnen alle geledingen van zorg en welzijn. Daarbij is een goede infrastructuur onmisbaar: organisatiekracht om de veranderingen en uitdagingen te realiseren, inclusief het toenemend gebruik van e-health en ICT.

Ambitie in vijf kernpunten

Waar willen de ROS’en staan in 2018? Als krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken, als verbinder tussen en over de domeinen, wordt de ambitie in vijf kernpunten geformuleerd.

  1. Ze willen programmaleiders zijn in de belangrijkste bewegingen en veranderprocessen in de zorg.
  2. Daarbij werken ze in co-creatie met relevante stakeholders op landelijk, regionaal en lokaal niveau, over de domeinen heen.
  3. Ze zijn drager van Triple Aim om tot populatiemanagement te komen.
  4. De organisaties werken binnen en over de eigen regio’s heen op basis van expertise en kwaliteit.
  5. Het streven is partner te zijn voor beleidsmakers op landelijk, regionaal en lokaal niveau; alsmede in het innovatief samenwerken met de voorlopers in de regio.

Dit bericht is overgenomen van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl