Robuust werkt samen met ROS Friesland, Mura Zorgadvies en Raedelijn aan doorontwikkeling Samenwerkingsverkenner

Robuust werkt samen met ROS Friesland, Mura Zorgadvies en Raedelijn aan doorontwikkeling Samenwerkingsverkenner

15 maart 2024
Regionale samenwerking tussen eerste lijn, ROS-netwerk

Begin 2023 ontwikkelde Robuust de Samenwerkingsverkenner. Een digitale tool die je een actueel overzicht geeft van de samenwerkingsverbanden per zorgkantoorregio. Het idee voor de samenwerkingsverkenner ontstond naar aanleiding van de regiobeelden waarin iedere regio een overzicht van samenwerkingsverbanden moest opnemen. “De regiobeelden vormden de aanleiding, maar we hebben de Samenwerkingsverkenner vooral ontwikkeld vanuit de gedachte dat het de regionale samenwerking kan versterken”, geeft Annelie van den Boogaard, projectleider bij Robuust aan." Nu bijna half jaar na de lancering onderzoeken we samen met geïnteresseerden vanuit ROS Friesland, Mura Zorgadvies en Raedelijn hoe we de Samenwerkingsverkenner verder kunnen optimaliseren en door kunnen ontwikkelen naar een landelijk dekkende tool.”

Netwerken in verbinding
Door de Samenwerkingsverkenner zie je welke netwerken rondom zorg, welzijn en preventie actief zijn in de verschillende regio’s. Hierdoor kunnen netwerken in contact met elkaar komen om kennis uit te wisselen en te onderzoeken hoe ze elkaar kunnen versterken in de gezamenlijke opgave om zorg en ondersteuning kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat is de grote kracht van de Samenwerkingsverkenner geeft Annelie aan.

“We hadden nog niet alle eerstelijnszorgpartijen in beeld binnen onze regio. Via de Samenwerkingsverkenner zijn we erachter gekomen dat er een georganiseerd paramedisch platform bestaat, die we kunnen betrekken bij ons project voor de versterking van de eerstelijnszorg.”
Regiomanager zorggroep in Noordoost-Brabant

“Voor de Netwerken Palliatieve Zorg kan de Samenwerkingsverkenner helpen om onze netwerken beter op de kaart te zetten. Ook gebruiken we de Samenwerkingsverkenner om zelf te onderzoeken bij welke netwerken we kunnen aankloppen om betere kennisuitwisseling en samenwerking over een bestaand palliatief netwerk te organiseren.”
Coördinator Palliatief netwerk

Met de Samenwerkingsverkenner heb je altijd een up-to-date overzicht. Dit komt doordat partijen zelf de gegevens over hun samenwerkingsverband beheren en altijd kunnen aanpassen. Als herinnering krijgen ze een aantal keer per jaar automatisch vanuit het systeem een seintje om de gegevens de controleren.

Samenwerking andere ROS’en
Annelie: “De Samenwerkingsverkenner wordt nu vooral gebruikt in Zuid-Nederland, maar het streven is dat de tool door heel Nederland gebruikt gaat worden. Daarnaast willen we de Samenwerkingsverkenner gebruiksvriendelijker maken. Daarom gaan we onderzoek doen naar de behoeftes van de verschillende gebruikers.” Maaike van der Meulen van ROS Friesland, Ellen Selten van Mura Zorgadvies en Marieke Oskam van Raedelijn hebben aangeven om vanuit de behoeftes in hun regio deze doorontwikkelingen te willen onderzoeken. “In mijn regio ga ik de behoeftes van een aantal eindgebruikers ophalen. Dat zijn niet alleen mijn collega’s, maar bijvoorbeeld ook beleidsmedewerkers van het sociale domein en gebruikers werkzaam in de zorg”, geeft Maaike aan.

Maaike, Ellen en Marieke vormen samen met Annelie en Robuust-collega Yvonne van Hamersveld het projectteam van de Samenwerkingsverkenner 2.0. “De Samenwerkingsverkenner zou een mooi middel kunnen zijn om overzicht te krijgen van welke samenwerkingsverbanden er al zijn in de regio", geeft Marieke aan. "Zo hoeft er niet voor ieder nieuw initiatief een nieuw samenwerkingsverband te worden opgericht.” Ellen vult aan: “Het kan van meerwaarde zijn voor de organisaties, en huidige en toekomstige samenwerkingen in onze regio. Zinvol dat we dit met verschillende ROS’en gezamenlijk kunnen oppakken.”

Interesse?
Het projectteam komt graag in contact met alle ROS’en om samen te onderzoeken hoe de Samenwerkingsverkenner landelijk uitgerold kan worden en hoe de Samenwerkingsverkenner verder geoptimaliseerd kan worden. “We horen graag van alle ROS’en wat de behoeftes hierin zijn en wat er speelt in hun regio”, geeft Annelie aan. Het projectteam is op zoek naar één contactpersoon per ROS om hierover in gesprek te gaan. Heb jij interesse of heb je andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het projectteam via Annelie van den Boogaard.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl