Regiotafel: gezamenlijk commitment voor zorgvernieuwing

Regiotafel: gezamenlijk commitment voor zorgvernieuwing

15 juli 2016
Gebiedsgericht werken

Zilveren Kruis heeft het initiatief genomen voor de opzet van ‘Regiotafels’. Deelnemers zijn aan huisartsenzorg gelieerde partijen, zoals vertegenwoordigers van huisartsenverenigingen en -organisaties, zorggroepen, gezondheidscentra en zorginkopers van Zilveren Kruis. De ROS van de betreffende regio treedt daarbij op als voorzitter. Er zijn Regiotafels in verschillende regio’s in het land, waaronder in het werkgebied van ZorgImpuls.

“Centraal in het overleg staat zorgvernieuwing en wijkgerichte zorg op basis van S3 van de huisartsenfinanciering”, zegt Robert Waterreus, directeur van ZorgImpuls. “Die financiering is relatief nieuw en bedoeld als extra stimulans voor innovatie in de huisartsenzorg. Daarbij ligt vanuit de Regiotafel de focus op regiobrede afspraken en projecten. Gezamenlijk commitment is dan van belang.”

Positieve dynamiek

ZorgImpuls verzorgt de organisatie, het voorzitterschap en de communicatie van de Regiotafel en biedt begeleiding bij de concretisering en uitvoering van de plannen die daaruit voortkomen. “Als ROS hebben we een onafhankelijke positie”, benadrukt Waterreus. “We zijn immers geen zorgaanbiedende of zorginkopende partij. Daarom kunnen we het voorzitterschap neutraal invullen en ons focussen op het proces om gezamenlijk te komen tot draagvlak en overeenstemming over thema’s en projecten.” Tevreden: “Er zijn inmiddels zo’n 25 actieve deelnemers vanuit vrijwel alle aan de huisartsenzorg gelieerde partijen, waaronder zowel grote als kleine aanbieders van de georganiseerde eerste lijn. De sfeer is open en constructief en, niet in de laatste plaats, er komen concrete gemeenschappelijke projecten uit voort. Dat is niet perse vanzelfsprekend. Er zijn immers ook verschillende perspectieven en belangen. Bovendien werken we in een grootstedelijk gebied met bijbehorende complexiteit en zijn er binnen de georganiseerde eerstelijnszorg meerdere aanbieders met diversiteit in aard en omvang. Toch heeft dit geen beletsel gevormd om te komen tot gezamenlijke besluit en planvorming in deze regio. Verschillende belangen betekent immers niet automatisch verschillende doelen.”

Palliatieve zorg

De Regiotafel in de regio Rotterdam is gestart in 2015. Er zijn twee grote thema’s uit voortgekomen: namelijk palliatieve thuiszorg via PaTz en het meekijkconsult. “PaTz is als suggestie ingebracht door Zilveren Kruis. De andere leden hebben dit direct omarmd. Er is een grote vraag naar goede palliatieve zorg thuis en dat vereist intensieve samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Er zijn op dit moment 20 PaTz-groepen actief in Rotterdam en omstreken. Vanuit de S3-financiering wordt een extra stimulans gegeven om deze werkwijze verder uit te rollen en te verdiepen. PaTz is een echt mooi patiëntgericht project, dat nog meer succes verdient!”

Meekijkconsult

“Het meekijkconsult biedt huisartsen de mogelijkheid om medisch specialistische zorg te consulteren in de eigen praktijk. Deze mogelijkheid kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt en kan voorkomen dat patiënten onnodig doorverwezen worden naar de specialistische zorg. Ook is de verwachting dat de inzet van een meekijkconsult bijdraagt aan de verschuiving van zorg van de tweede naar eerste lijn en daardoor bijdraagt aan (toekomstige) kostenreductie van de gezondheidszorg. Een win-win situatie voor zowel huisartsen als de zorgverzekeraar. Om het meekijkconsult mogelijk te maken, zijn een infrastructuur en een financieringsmodel nodig. Daartoe wordt nu een pilot gestart met 40 deelnemende huisartsen. Vanuit de Regiotafel wordt de voortgang van dit project gemonitord en naar verwachting eind 2017 geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten kan worden gekeken op welke wijze het meekijkconsult verder kan worden uitgerold.”

Een meer populatiegerichte benadering

Als bijkomend voordeel van de Regiotafel noemt Waterreus de ontmoeting. “ZorgImpuls kent alle partijen die deelnemen, maar onderling kennen niet alle partijen elkaar. Mensen uit de verschillende gebieden en organisaties leren elkaar zo ook persoonlijk kennen en zo wordt een basis gelegd voor een breed netwerk.” Nuchter constateert hij: “Uiteraard kan je aan deze tafel niet alle grote uitdagingen in de zorg direct oppakken. Maar het is buitengewoon constructief om in deze brede samenstelling gezamenlijk te komen tot concrete plannen over de lijnen. Op deze wijze sorteren we daadwerkelijk effect op het gebied van verbetering, vernieuwing en doelmatigheid van de zorg. Ik zie het ook als één van de stappen op weg naar een meer populatiegerichte benadering.”

Gerda van Beek - (Foto ZorgImpuls)

Dit bericht is overgenomen van de site van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl