Regiotafel aan de slag met Meekijkconsult en PaTz

Regiotafel aan de slag met Meekijkconsult en PaTz

1 mei 2016
ROS-netwerk

Op 19 april jl. zaten deelnemende partijen weer met elkaar om de ‘regiotafel’. In deze bijeenkomst is besloten om twee projecten te gaan starten: Meekijkconsult en Palliatieve thuiszorg.

Wat is de regiotafel?

Begin 2015 heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis het initiatief genomen voor de zogenaamde ‘Regiotafel’. De regiotafel heeft als doel om met aan huisartsenzorg gelieerde partijen te komen tot uniforme regionale afspraken over zorgvernieuwing en wijkgerichte zorg  (S3 van de huisartsenfinanciering).  Hierbij is de verbetering, versterking en vernieuwing van kwalitatieve en doelmatige zorg voor patiënten/verzekerden een van de uitgangspunten.

Aan Regiotafel Zuidwest nemen vertegenwoordigers uit de huisartsenzorg uit Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Rotterdam, Hoogvliet/Pernis en Zuidplas deel, vanuit met name de LHV Kring, Gezondheidscentra en zorggroepen. Zij doen voorstellen voor projecten, consulteren hun achterban, dragen zorg voor commitment en dragen bij aan de uitwerking van projecten.
Zilveren Kruis beheert het regiobudget, levert data en analyses, draagt bij aan planvorming en zorgt voor de inkoop.
ZorgImpuls draagt zorg voor de organisatie, het voorzitterschap, de communicatie en biedt begeleiding bij de concretisering en realisatie van plannen en projecten die voortkomen uit de Regiotafel.

Zorgaanbieders en Zilveren Kruis komen in gezamenlijkheid tot planvorming. Besluitvorming geschied op basis van consensus. Regio Zorginkoop Zilveren Kruis geeft de definitieve go. De afspraken die gemaakt worden op de Regiotafel gelden uniform voor de regio.

Omdat de Regiotafel zich richt op uniforme regionale afspraken, hebben de projecten die voortkomen uit de regiotafel een regionaal karakter en impact. Daarnaast is er ruimte voor kleinschaligere initiatieven. Projecten tot € 25.000,00 met een duidelijk lokaal karakter hoeven niet te worden ingebracht in de Regiotafel. Aanvragen kunnen worden ingediend bij zorginkoop van Zilveren Kruis waar ook de beoordeling en besluitvorming  plaats vindt. Wel worden alle toegekende projecten inhoudelijk gedeeld binnen de regiotafel. Zodoende kan geleerd worden van projecten en ideeënvorming gestimuleerd worden.

Pilot Meekijkconsult

Het meekijkconsult biedt huisartsen de mogelijkheid om medisch specialistische zorg te consulteren in de eigen praktijk. Deze mogelijkheid kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt en het voorkomen dat patiënten onnodig doorverwezen worden naar de specialistische zorg. Ook is de verwachting dat de inzet van een meekijkconsult bijdraagt aan de verschuiving van zorg van de tweede naar eerste lijn en daardoor bijdraagt aan (toekomstige) kostenreductie van de gezondheidszorg.  Om het meekijkconsult mogelijk te maken zijn een  infrastructuur en een financieringsmodel nodig.

In de regiotafel is besloten om een pilot te starten van anderhalf jaar met 40 deelnemende huisartsenpraktijken. ZorgImpuls adviseert en begeleidt de begeleidingsgroep bij de uitvoering van de pilot. Allereerst wordt gestart met verdere concretisering en ontwikkeling van de infrastructuur en het financieringsmodel.

Palliatieve thuiszorg (PaTz)

Steeds meer mensen willen thuis sterven. Ook worden patiënten vaker met complexere ziektebeelden uit het ziekenhuis ontslagen. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen en gerichte ondersteuning door consulenten palliatieve zorg. De kwaliteit van palliatieve zorg wordt beter als zorgbehoeften van patiënten en hun naasten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord in PaTz bijeenkomsten. Daarbij is specifiek aandacht voor continuïteit van zorg, betere en efficiëntere samenwerking, deskundigheidsbevordering doormiddel van intervisie, het bevorderen van anticiperend handelen en het adequaat gebruik maken van de beschikbare tools. Momenteel zijn 19 PaTz-groepen actief in Rotterdam en omstreken.

In de regiotafel is besloten om de samenwerking in PaTz-groepen verder te versterken en stimuleren. Voor deelname aan een PaTz-groep is voor de periode van twee jaar een opslag op het inschrijftarief vastgesteld van € 0,55 per jaar per patiënt.
Om in aanmerking te komen voor de prestatie en kennis te nemen van de voorwaarden kunt u contact opnemen met de netwerk coördinator van  Netwerk Palliatieve  Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o). Na registratie van de PaTz-groep krijgt u via zorgverzekeraar Zilveren Kruis de prestatie toegekend. Indien u momenteel al  deelneemt aan een PaTz-groep zijn uw gegevens al bekend bij Zilveren Kruis en ontvangt u informatie over de wijze van declaratie.

Meer weten?

Dit artikel is overgenomen van ZorgImpuls.nl

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl