Raedelijn inventariseert samenwerkingsvormen

Raedelijn inventariseert samenwerkingsvormen

13 februari 2016
ROS-netwerk

E-BOOK – Meer dan 25 voorbeelden van samenwerking tussen eerste en tweede lijn zijn afgezet tegen de drie pijlers van Triple Aim. Deze inventarisatie is bij Raedelijn uitgekomen in een aantrekkelijk e-book.

Samenwerken tussen eerste en tweede lijn komt in allerlei vormen voor. Veelal vanwege een gewenste substitutie: van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk en van gespecialiseerde ggz naar de basis-ggz. Daarbij zijn er tal van samenwerkingsmodellen. Van incidenteel naar meer formeel tot een gezamenlijke organisatie. Alom rijst de vraag: hoe pak je samenwerking tussen de eerste en tweede lijn voor een patiëntengroep goed aan, wat is de beste manier, wat werkt wel/niet, zijn er goede voorbeelden?

In kaart brengen en toetsen

Voor Raedelijn reden om de samenwerkingsvormen tussen eerste en tweede lijn in kaart te brengen en te toetsen aan Triple Aim. Wat betekenen de verschillende vormen voor de kwaliteit van zorg? Hoe ervaren patiënten dat? Welke vorm van financiering is geschikt? Wat betekent het voor de zorgkosten? Miriam de Kort van Raedelijn heeft de uitkomsten opgetekend in het e-book: ‘Inventarisatie samenwerkingsvormen eerste en tweede lijn.’

Patiëntengroepen, zorgvormen en de financiering
Voor deze uitgave heeft Femke Seesing de achtergronden van samenwerking onderzocht. Elkaar leren kennen is de basis, met de bereidheid iets van je autonomie op te geven. De randvoorwaarden voor samenwerking zijn benoemd, evenals de aanpak om te komen van samenwerking tot substitutie. Het e-book benoemt de patiëntengroepen waarvoor substitutie geschikt is en voor welke groepen een dergelijke aanpak juist niet zinvol is. Het boek gaat in op zorgvormen en overlegvormen: zoals het meekijkconsult, anderhalvelijnszorg, teleconsultatie, casefinding, transmurale zorgbrug e.d. Ook komen voorbeelden aan bod van diverse organisatievormen, waaronder het Medisch Coördinerend Centrum (MCC), het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) en het Transmuraal Platform. Ook komt de financiering kort aan bod. Dit e-book bevat ruim 25 goede voorbeelden. Dit is slechts een greep van samenwerkingsvormen tussen de eerste en tweede lijn die overal in het land voorkomen. De komende maanden zal dit overzicht samen met het ROS-netwerk verder worden verrijkt, zo laat Raedelijn eten. In maart verschijnt de volgende versie met de input van andere ROS’en.

Inventarisatie gecombineerd met regioanalyse

Om de resultaten van deze inventarisatie zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften in onze regio, heeft Raedelijn deze gelegd naast de regioanalyse Midden-Nederland van 2015, waarin de organisatie eerder keek naar de ontwikkeling van de zorgvraag en demografie in zeven regio’s. Vanuit het perspectief samenwerking eerste en tweede lijn is per regio gekeken naar opvallende lokale zaken, zoals patiëntengroepen, infrastructuur en actuele ontwikkelingen. Door de resultaten aan elkaar te verbinden, ontstaat een beeld wat er nodig is per regio en welke samenwerkingsvorm bij welke patiëntengroepen passend zouden kunnen zijn. Deze kennis deelt Raedelijn graag met haar klanten en collega’s. Om gezamenlijk te kunnen werken aan goede betaalbare zorg dichtbij.

Dit bericht is overgenomen van de website van ZorgenZ

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl