Project Krachtige basiszorg bespaart half miljoen euro

Project Krachtige basiszorg bespaart half miljoen euro

19 oktober 2017
Gebiedsgericht werken, Populatiegerichte zorg

Overvecht Gezond, een samenwerkingsverband dat huisartsen en eerstelijnspraktijken in de wijk met elkaar verbindt, heeft een half miljoen euro bespaard, doordat inwoners van de Utrechts wijk Overvecht deelnemen aan het project Krachtige basiszorg. Raedelijn is vanaf 2015 actief betrokken bij de doorontwikkelingen van Overvecht Gezond.

Overvecht bestaat sinds 2006 en werkt aan verbetering van zorg, welzijn en preventie. Raedelijnadviseur Mark Callaars: “Ik heb de gezondheidssituatie van de inwoners van Overvecht geanalyseerd en de impact die dit heeft op de praktijkvoering van Overvecht Gezond en de uitkomsten van zorg.”

Hoge druk op zorg- en welzijnsprofessionals
“Samen met de professionals en praktijkmanagers van Overvecht Gezond hebben we dit model gevuld met beschikbare, bruikbare data en managementinformatie. Een belangrijke conclusie van de analyse is dat de druk op de zorg- en welzijnsprofessionals in Overvecht onverminderd hoog bleef door niet beïnvloedbare demografische ontwikkelingen. Daarnaast bleek dat de zorgzwaarte meer inzet van professionals (huisartsen en ondersteunend personeel) vraagt ten opzichte van de NZA norm en financiering. Met de resultaten van deze door Raedelijn gemaakte analyse is door NIVEL en Zilveren Kruis vervolgens onderzocht wat de effecten van de Krachtzorgaanpak in Overvecht zijn op ervaren gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid (triple aim).”

Positieve effecten
Het NIVEL concludeert dat het zeer aannemelijk is dat het project leidt tot duurzame verbetering van de kwaliteit van zorg. Hoewel in de literatuur de effecten van geïntegreerde zorg niet eenduidig zijn, zijn er zeker aanwijzingen te vinden dat de aanpak in de Gezonde Wijk Overvecht positieve effecten kan hebben op de ervaren gezondheid, de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg.

Voorbeeldfunctie
De geïntegreerde aanpak in Overvecht wordt gezien als een voorbeeld voor andere wijken in Nederland. Het concept is ook in andere wijken en andere gemeenten toepasbaar. Sinds 2006 is de Gezonde Wijk Overvecht verschillende keren kwalitatief geëvalueerd. Naar nu blijkt, heeft de aanpak geleid tot een relatieve kostenreductie in de totale zorgkosten voor de wijk, vergeleken met andere Utrechtse wijken.

"De zorg- en hulpverleners in Overvecht betrekken inwoners actief bij beslissingen en stimuleren hen meer eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen."

Mark: “Wat mij persoonlijk bij dit traject is bijgebleven, is de context waarin de professionals in Overvecht Gezond hun werk doen. De zorg- en hulpverleners in Overvecht betrekken inwoners actief bij beslissingen en stimuleren hen meer eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen. Dat is bij deze specifieke populatie best moeilijk en tijdrovend. Toch is dit belangrijk, want er zijn aanwijzingen dat het in kaart brengen van psychosociale problemen in relatie tot de klacht van de patiënt, het inventariseren van het patiënten perspectief, het tonen van empathie en het actief betrekken van de patiënt bij beslissingen gunstige effecten heeft op de gezondheid. Je beleeft dit zelf als je door de wijk fietst of wandelt. Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om de juiste ondersteuning en samenwerkingsafspraken tussen zorg en welzijn te kunnen leveren. Toch zijn het uiteindelijk de professionals die dit mooie resultaat mogelijk hebben gemaakt. Een groot compliment voor hen daarom!”

"Het zijn uiteindelijk de professionals zelf die dit mooie resultaat mogelijk hebben gemaakt, een groot compliment voor hen daarvoor!"

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Merwede 84
2911 EC Nieuwerkerk aan den IJssel
070- 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl