Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

2 juni 2021
Programmamanagement, Regionale samenwerking tussen eerste lijn, ROS-netwerk

Paramedici zijn van grote waarde voor de verbetering van zowel fysiek als mentaal welbevinden van grote groepen patiënten. Toch zijn ze vaak nog beperkt georganiseerd en aangehaakt bij multidisciplinaire zorgnetwerken. Op 1 april 2021 is daarom het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan.

In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 hebben de betrokkenen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Zowel het ministerie van VWS als partijen in de regio onderschrijven de urgentie van meer samenwerking met paramedici binnen de gezondheidszorg. De uitdagingen van dit moment – waaronder de toenemende vergrijzing, meer aandacht voor preventie, betaalbaarheid van de zorg – vragen daarom.

Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. Dat begint bij elkaar leren kennen en van elkaar weten wat de ander doet. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg voor de patiënt. Dit gaat echter niet vanzelf.

Samenwerken in de regio levert veel voordelen op:

  • Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars;
  • Het kunnen opstellen van een gezamenlijke visie ten aanzien van de (organisatie van) zorg in de regio;
  • Het kunnen maken van afspraken over het zorgaanbod in de regio en de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere aanbieders;
  • Efficiëntie kunnen behalen voor paramedische zorgverleners door regionaal samen te werken bij nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ICT etc.;
  • Kennis en kunde kunnen delen binnen een regionale samenwerking;
  • Ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen.

Impuls voor duurzame samenwerking
Met het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ beogen partijen (o.a. KNGF, SKF, PPN waaronder NVLF, VvOCM, EN, NVD, NVH, OVN, PFN, ZN, NZa en het ministerie van VWS) een stevige impuls te geven aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio. Het programma helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

Aan de slag in de regio
Deze zomer wordt in vier pilotregio’s verspreid door het land gestart met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. Dit gebeurt in samenwerking met vele partijen, waaronder het ROS-netwerk. De Ros'en zijn betrokken bij de uitvoering van het programma en geven strategische en praktische ondersteuning bij het opstarten en verder ontwikkelen van een paramedisch netwerk. Zij werken aan een toolbox die beschikbaar gesteld zal worden in alle regio’s. 
Ook komt er een community-platform waar veel kennis en informatie te vinden valt en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf het najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald.

Meer weten en aanmelden
Via de deelnemende partijen en ROS’en zal regelmatig informatie gedeeld worden over de voortgang van het programma, de thema’s die spelen en inspirerende voorbeelden in de praktijk. Gedurende het traject proberen we elk goed initiatief aan te laten haken bij het programma Organisatiegraad. Op deze manier willen we graag samenwerken aan een sterkere paramedische organisatiegraad met meer zichtbaarheid en slagkracht voor paramedici in de regio. Kortom: Samen sterk in de regio!

Mocht u als paramedicus vragen hebben over het programma of zich willen inzetten voor de ontwikkeling van een paramedisch netwerk, dan kunt u contact opnemen met de ROS in uw regio. Zie hiervoor onze pagina met contactgegevens.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Zilverstraat 1 (4e etage)
2718 RP Zoetermeer
079 - 320 86 86
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Fascinatio Boulevard 252 (7e verdieping)
3065 WB  ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl