Patiënten in GGZ vinden straks beter de weg

Patiënten in GGZ vinden straks beter de weg

29 oktober 2017
GGZ

Bij welke zorgverlener kan ik met mijn probleem of aandoening het beste terecht? Het is een vraag die veel patiënten die gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zich stellen. Dat geldt ook voor verwijzers zoals huisartsen of praktijkondersteuners GGZ bij huisartsen.

Het zijn onder meer deze groepen die in 2018 hun licht kunnen opsteken bij een uitgebreide website. Partijen uit de GGZ, zorgverzekeraars en leveranciers van data over de GGZ werken aan de site met de werktitel ‘Kiezen in de GGZ’. Op de site kunnen mensen naam- en adresgegevens van zorgverleners vinden en informatie over wat welke zorgverlener doet. Ook komt er op de site onder andere informatie over patiënttevredenheid, vergoedingen van zorgverzekeraars en wachttijden. Daarnaast komen patiëntenversies van de kwaliteitsstandaarden op de site. Hierin staat beschreven waar goede zorg voor een bepaalde aandoening aan moet voldoen. Verder komt er ook informatie over ziektebeelden en behandelmethodieken op de site. 

Criteria

Charlotte de Schepper is beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en is nauw betrokken bij de totstandkoming van de site. Ze legt uit hoe mensen een keuze kunnen maken via de site. “Iedereen heeft andere criteria op basis waarvan hij of zij een keuze maakt voor een bepaalde behandeling en een bepaalde zorgverlener. Zo kan de wachttijd een criterium zijn voor de keuze. Iemand anders vindt het belangrijk of de behandelaar een man of een vrouw is. Weer een ander wil graag een zorgverlener dicht bij huis hebben. Dit soort criteria kan de gebruiker van de site invullen, waarna zorgaanbieders zichtbaar worden die passen bij de ingevulde criteria.” Uiteraard kan men meerdere criteria opgeven, in de volgorde van belangrijkheid. 

Samen beslissen

De site is niet uitsluitend bestemd voor patiënten. “Een belangrijk doel van de site is dat patiënten samen kunnen beslissen. Samen met een naaste, de huisarts of diens praktijkondersteuner GGZ. Ook kan het zijn dat een patiënt al in behandeling is, maar dat na verloop van tijd een andere zorgverlener geschikter blijkt. De patiënt en de huidige zorgverlener kunnen dan samen de site raadplegen.” Last but not least wordt de site een handig instrument voor zorgbemiddelaars bij zorgverzekeraars, die er veel informatie op één plek kunnen vinden. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg en wachttijden. “Om te zorgen dat verzekerden op de goede plek terechtkomen”, aldus De Schepper. 

Patiënt centraal

Het ontwikkelen van een keuzewebsite is één van de punten van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie die een aantal partijen uit de GGZ hebben opgesteld in 2015. Inmiddels werken veel organisaties* al een jaar aan de totstandkoming van de site. “Patiëntenorganisatie MIND had al eens een opzet gemaakt die destijds leidde tot een prototype. In het jaar van de transparantie 2016 heeft de minister van VWS subsidie beschikbaar gesteld en daar is MIND, als trekker van dit agendapunt, op ingesprongen. MIND is dus de primaire initiatiefnemer voor de keuzesite. Zowel bij het maken als gebruiken van de site staat de patiënt centraal. En dat is volkomen terecht, want voor hem of haar is de informatie op de eerste plaats bestemd”, vindt De Schepper.  

Groot project

De twee jaren die beschikbaar zijn voor het maken van de site, zijn hard nodig. Zo moet de informatie van vele plekken komen. Van bijvoorbeeld dataleveranciers zoals Vektis tot zorgverleners en beroepsorganisaties. Per onderdeel van de site maken betrokkenen een inventarisatie van welke informatie erin moet komen. Een werkgroep stelt de informatie samen die de webbouwer dan weer moet ‘vertalen’ naar de site. Tussentijds beoordelen testpanels de onderdelen die zijn opgeleverd. De Schepper bevindt zich in de kern van het project; het projectteam dat alles aanstuurt. Dat team bestaat uit een vertegenwoordiger van MIND, een onafhankelijke projectleider en De Schepper als vertegenwoordiger van Zorgverzekeraars Nederland. Als de website eenmaal in de lucht is, is MIND beheerder van de site. “Het is interessant om dit project van begin tot eind te mogen meemaken. Het begint met een idee dat gedragen wordt door alle partijen in het veld, dat uitgroeit tot een groot project, met een concreet resultaat. Je voert gesprekken met veel partijen. Ik vind het heel fijn dat ik namens ZN mijn bijdrage kan leveren aan transparantie op basis waarvan verzekerden keuzes kunnen maken” besluit een bevlogen De Schepper.  

*) de deelnemende organisaties zijn: MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), P3NL, NHG/Thuisarts.nl, Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz , Zorginstituut Nederland, Stichting Benchmark GGZ (SBG), Vektis, Werkgroep kwaliteitsstatuut en NZa. 

Bron: ZN journaal 

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl