Paramedici in Nederland zoeken samenwerking en verbinding

Paramedici in Nederland zoeken samenwerking en verbinding

31 maart 2016
ROS-netwerk

Het recent opgericht Paramedisch Platform Nederland (PPN) trapte op woensdag 30 maart 2016 af met een bijeenkomst over samenwerken en verbinden. De vijf beroepsgroepen logopedie, diëtetiek, oefentherapie, huid- en oedeemtherapie en ergotherapie waren aanwezig voor een nadere kennismaking. Riky de Veth, Programma adviseur van Robuust gaf een presentatie over regionale initiatieven en de mogelijke samenwerking tussen de ROS’en en het platform. Een verslag.

Het is oktober 2015 als het Paramedisch Platform Nederland (PPN) wordt opgericht met als doel zich in te zetten voor zinvolle en zuinige zorg, dichtbij de cliënt om de kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid te verbeteren. Het is een federatie van vijf paramedische beroepsgroepen. Rondom dezelfde tijd werkt Programma adviseur Riky de Veth een macro-analyse uit over deze paramedici. De link werd snel gelegd. “Ik maakte al snel kennis met de bestuursleden Theo van der Bom en Sabine Uitslag. Deze twee enthousiastelingen en ik zagen direct kansen voor samenwerking tussen PPN, Robuust en de overige ROS’en.”

Op zoek naar verbinding

Tijdens de inspirerende bijeenkomst op 30 maart geeft Riky een presentatie over de ROS’en, waarin ze onder meer uitlegt dat Robuust op dit moment verkent welke mogelijkheden er zijn om multidisciplinaire samenwerking met paramedici onder te brengen in haar programma’s. Ook noemt ze actuele voorbeelden uit andere ROS-regio’s. “Collega ROS-adviseurs gaven mij actuele voorbeelden van multidisciplinaire samenwerking met paramedici. Zo is de 1ste lijn Amsterdam nauw betrokken bij het oprichten van een regionaal Paramedisch Platform in 2015. Caransscoop stelde samen met Hogeschool Saxion een missie en visie op voor regionale samenwerking rondom paramedici en opleidingen. En ELANN in Groningen ondersteunt de samenwerking tussen huisartsen en paramedici.” Het over de lijnen heen samenwerken en de lijnloze verbinding waar de ROS’en naar streven, spreekt ook de toehoorders duidelijk aan.

Multidisciplinaire dynamiek

Na de presentatie van PPN en Robuust verkenden de beroepsgroepen eerst monodisciplinair welke mogelijkheden voor samenwerking zij zien binnen het thema ouderen. In de discussies werd duidelijk dat de behoefte aan samenwerking met andere disciplines groot is. Een snack later werden vier multidisciplinaire groepen gevormd. De dynamiek in de groepen was duidelijk groter dan in de eerste ronde. Naast elkaar leren kennen, stonden binnen multidisciplinair samenwerking de behoefte aan kennis verzamelen over de doelgroep ouderen, samenwerken met sociale wijkteams, technologische ontwikkelingen en de toepassingen van e-health bovenaan de lijst met aanbevolen speerpunten voor PPN.

Grotere vervolgbijeenkomst

“De bereidheid, maar ook de noodzaak om multidisciplinaire samenwerking regionaal te versterken is duidelijk geworden in deze bijeenkomst”, vertelt Riky. Tijdens de bijeenkomst werd dan ook voorgesteld om 7 juni een grotere bijeenkomst te organiseren waar PPN minimaal vijf ROS’en uitnodigt met als doel de paramedische samenwerking niet alleen landelijk maar ook regionaal nog meer te verbinden.

Meer informatie

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl