Nieuw E-book ‘Inspiratie voor zelfmanagement’

Nieuw E-book ‘Inspiratie voor zelfmanagement’

28 april 2016
Persoonsgerichte zorg

In dit nieuwe e-Book ‘Inspiratie voor zelfmanagement’ vertellen acht professionals binnen en buiten de zorg hoe zij de implementatie van zelfmanagement hebben aangepakt en welke vragen ze nog hebben. Een ding maakt het boek duidelijk: doe je zelfmanagement samen met de doelgroep, dan loont zelfmanagement!

Een groot aantal zorgorganisaties en professionals werken aan zelfmanagement om patiënten en cliënten waar mogelijk te stimuleren om hun eigen zorg te ´managen´. Het stimuleren van zelfmanagement vraagt een andere houding en rol van zorgprofessionals en aanpassingen in de organisatie van de zorg. Ervaring leert dat er vaak meer nodig is dan een training in ‘motivational interviewing’ en het aanschaffen van een ICT-applicatie. Een goed verhaal over het waarom van zelfmanagement, een gedragen visie, en samen met patiënten, cliënten en stakeholders een aanpak inzetten die mensen activeert, dragen bij aan de benodigde cultuuromslag.

ROS’en

Dit e-book wordt uitgegeven onder de vlag van het ROS-netwerk waar de zeventien ROS’en onderdeel van zijn. Samen met organisaties binnen zorg en welzijn geven de ROS’en vorm en inhoud aan verandervraagstukken binnen de zorg in de eigen regio. Dit doen zij in de rol van adviseur, expert, projectleider, programmamanager en in dit geval als onderzoeker. Met elkaar zetten zij in op zelfmanagement als onderdeel van een Triple Aim aanpak: betere gezondheid en goede en betaalbare zorg. Op de agenda staat onder andere bewustwording en cultuuromslag door het uitvoeren van projecten en programma’s op allerlei niveaus. Zelfmanagement sluit eveneens aan bij de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. Gezondheid wordt hierin gezien als het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de uitdagingen in het leven. Met dit e-Book wordt dieper ingegaan op het waarom, hoe en wat van zelfmanagement in de 8 voorbeelden. Ook wordt er een koppeling gemaakt naar verschillende interventies en aangrijpingsniveaus. Kortom, inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055- 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

EerstelijnsZorg Zoetermeer

Croesinckplein 24 (ingang A)
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
info@eerstelijnszorgzoetermeer.nl
https://zoetermeergezond.nl

Samergo

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222 
info@samergo.nl
www.samergo.nl 

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl