Machteld Huber: “Positieve Gezondheid werkt alleen voor mensen die het echt willen”

Machteld Huber: “Positieve Gezondheid werkt alleen voor mensen die het echt willen”

1 juni 2017
Positieve Gezondheid

Machteld Huber verovert met haar concept ‘Positieve Gezondheid’ de zorg en het sociale domein. Niet alleen steeds meer zorgprofessionals maar ook zorgverzekeraars (VGZ, CZ, Achmea en Menzis) en gemeenten omarmen dit nieuwe denken over gezondheid. Haar advies: “Ga er alleen mee aan de slag als je daar echt zin in hebt.”

Op de werkconferentie op 9 mei, georganiseerd door het Alphens Keten Overleg, leidde Machteld Huber de conferentie in met een lezing. Reos was medeorganisator van deze bijeenkomst.
Als je haar uitnodigt, komt Machteld Huber graag uitleggen waar het bij Positieve Gezondheid om gaat. “Ik ben niet met een missie op pad”, zegt ze lachend. Desalniettemin reist ze het hele land door. “Maar Positieve Gezondheid werkt alleen voor mensen die dit echt willen. Het gaat niet om moeten, je kunt het niet opleggen. Er is geen volledig uitgewerkt protocol. Het moet herkenning oproepen en je moet je eigen relatie tot Positieve Gezondheid zien te vinden.”

Routine loslaten

Het je eigen maken van het nieuwe concept van gezondheid en de uitwerking daarvan in de vorm van Positieve Gezondheid, kost tijd. Dat weet Huber. Het door haar ontwikkelde spinnenwebdiagram dat de mate van Positieve Gezondheid zichtbaar maakt, helpt daarbij. “Het is belangrijk dat zorgverleners zelf eerst ervaren hoe moeilijk het is om je voor te nemen iets bij of voor jezelf te veranderen en dat  voornemen vol te houden. Maar dan komt het diep van binnen te zitten. Dat geeft power om het te begrijpen en er goed mee te werken.”

Niet gewend om op hun handen te zitten

Huber vervolgt: “Ik train medewerkers die in de langdurige zorg werken. Het neemt tijd in beslag om die andere houding die Positieve Gezondheid vergt, te oefenen. Zorgverleners zijn gewend om te handelen, niet om op hun handen te zitten. Het betekent routine loslaten, goed luisteren, mensen op weg helpen en weten naar wie of wat je hen kunt verwijzen. Je moet weten welke opties er zijn.”

“Houd er rekening mee dat Positieve Gezondheid veel geduld vergt”

In eigen leven waarmaken

Klopt het dat zorgverleners bij deze omslag zelf het belangrijkste instrument zijn? “Positieve Gezondheid werkt als zorgprofessionals het in hun eigen leven kunnen waarmaken. Zodat patiënten en cliënten ervaren dat zorgverleners weten waar ze het over hebben. Ik realiseer me dat dit nogal wat betekent. Ik ben er ook niet op uit dat iedereen ermee aan de slag gaat. Er is nu een voorhoede die dat doet, zij zijn de ambassadeurs. Ik zie in het veld veel enthousiasme, dat geeft mij energie.”

Veel meer zeggingskracht

Positieve Gezondheid kan op steeds meer draagvlak rekenen. Huber vertelt dat vier grote zorgverzekeraars het Institute for Positive Health pre-concurrentieel gaan steunen. “VGZ heeft geholpen het scoringsinstrument te ontwikkelen. De andere verzekeraars wilden het niet aan hun verzekerden ter beschikking stellen vanwege het VGZ-logo. Ze zijn overeengekomen dat het logo verdwijnt. Dat vier zorgverzekeraars zich achter het concept scharen, betekent dat Positieve Gezondheid veel meer zeggingskracht krijgt.”

Vorm ‘coalitie of the willing’

Op 9 mei dachten zorgverleners en professionals uit het sociaal domein in Alphen aan den Rijn na over Positieve Gezondheid en hoe zij deze denkwijze kunnen implementeren in de praktijk. Wat is het advies van Huber aan deze zorgprofessionals die willen beginnen met Positieve Gezondheid? “Doe het alleen als je daar echt zin in hebt. Denk na over met wie je dit wilt oppakken en vorm daarmee een ‘coalitie of the willing’. Ga samen bedenken hoe je het wilt invoeren. Je moet dit werkelijk op maat doen. Een blauwdruk bestaat niet, het hangt af van de situatie waarin je zit. Ook belangrijk is om er veel over te communiceren, in lokale kranten bijvoorbeeld of via een eigen website.”

Niet elke patiënt heeft hier zin in

Welke valkuilen ziet Huber? “Professionals die zeggen: ‘Dit doen we al lang zo’. Dat is een manier om te verpakken dat ze geen ruimte zien voor verandering. Houd er rekening mee dat het veel geduld vergt, de organisatie van de zorg en de huidige financiering zijn er niet op ingericht. Dat geldt bijvoorbeeld voor samenwerking met het sociale domein. Je moet elkaar leren kennen en gaan vertrouwen. Een lokale drijvende kracht, een aanjager, dat werkt goed zie ik in de praktijk.”

Motivatie voor vak terug

Positieve Gezondheid invoeren betekent dat er een ander gesprek en proces in de spreekkamer en in de relatie met cliënten ontstaat. “Een huisarts vertelde me dat hij op het punt stond een burn-out te krijgen. Door met Positieve Gezondheid te gaan werken, kreeg hij zijn oorspronkelijke motivatie voor zijn vak terug. Het betekent zicht krijgen op de vraag achter de vraag. Een patiënt wil bijvoorbeeld doorgestuurd worden naar de specialist. Waarom, waar maakt deze patiënt zich zorgen om? Daar gaat het om, daar zou het gesprek over moeten gaan.”

Nederland als gidsland

Uitnodiging uit het buitenland slaat Huber voorlopig af. Ze vertelt dat ze enkele jaren geleden tijdens een bijeenkomst van de World Health Organisation (WHO) in contact kwam met een vrouw en haar vertelde over haar onderzoek naar Positieve Gezondheid. “Deze vrouw reageerde heel enthousiast en vond dat ons land dit verder moet ontwikkelen en straks promoten. Nederland als gidsland, dat spreekt me wel aan.”

Wat is Positieve Gezondheid?

Machteld Huber introduceerde in 2011 een nieuw concept van gezondheid: gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Positieve Gezondheid is een verdere uitwerking van dit concept. Huber deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen. Zij is van mening dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemde Huber ‘Positieve gezondheid’. De mate van Positieve gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in het spinnenwebdiagram.

Alphens Keten Overleg

In het Alphens Keten Overleg werken partners samen om de zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Naast de gemeente Alphen aan den Rijn en Zorg en Zekerheid nemen ook Alphen op één lijn, de thuiszorgorganisaties Activite, IZO, Vierstroom en Wijdezorg, Plicare, Stichting Gezond Boskoop, de huisartsen van Rijnwoude, de GGD Hollands Midden en Tom in de buurt deel.

Terug

ROS in uw regio

Wilt u meer weten over de ROS in uw regio? Het overzicht van alle contactgegevens vindt u op de interactieve kaart:

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Zorgadvies Groningen

Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
050 – 211 5620
info@zorgadviesgroningen.nl 
www.zorgadviesgroningen.nl

Lijn 1 Haaglanden

Uhlenbeckstraat 1
2273 CE Voorburg
070 - 300 8777
info@lijn1haaglanden.nl
www.lijn1haaglanden.nl

 

Mura Zorgadvies 

Edisonring 15
6669 NA Dodewaard
0488 – 41 7400
Info@mura.nl
www.mura.nl

Proscoop
Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle
055 505 8610
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

ROS Friesland

Gezondheidsboulevard
Dalhuysenstraat 35
8448 EW Heerenveen
0513 – 62 6805
info@rosfriesland.nl
www.rosfriesland.nl

 

Elaa

Hoogte Kadijk 143C
1018BH Amsterdam
088 – 34 33 000
info@elaa.nl
www.elaa.nl

Roset

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo
074 – 249 8585
info@roset-twente.nl
www.roset-twente.nl

Raedelijn

Herculeslaan 10
3584 AB Utrecht
030 – 264 4546
info@raedelijn.nl
www.raedelijn.nl

Reos

Legewerfsteeg 10
2312 GW Leiden
071 – 566 1818
info@reos.nl
www.reos.nl

Robuust

Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
085 - 401 81 85
info@rosrobuust.nl
www.rosrobuust.nl

 

 

SGZ

Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
079 - 320 8686
ros@sgzoetermeer.nl
www.sgzros.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

ZONH

Drechterwaard 100 - 104
1824 DX Alkmaar
072 54 14 600
info@zonh.nl
www.zonh.nl

ZorgImpuls & Steunpunt Koel

Marconistraat 16
3029 AK ROTTERDAM
010 – 241 0222
info@zorgimpuls.nl
www.zorgimpuls.nl

 

 

 

ZEL

Stokdijkkade 21a
2671 GX Naaldwijk
0174 – 21 0440
secretariaat@zel.nl
www.zel.nl